NJFF forholder vi oss til vedtaket som ble fattet med stort flertall på Stortinget, ifølge generalsekretær Espen Søilen. (Foto: Dag G Nordsveen / Samfoto / NTB scanpix)
NJFF forholder vi oss til vedtaket som ble fattet med stort flertall på Stortinget, ifølge generalsekretær Espen Søilen. (Foto: Dag G Nordsveen / Samfoto / NTB scanpix)

Debattinnlegg: Omkamp om blyhagl

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) registrerer at professor Jon Martin Arnemo nok en gang forsøker å skape debatt rundt differensieringen av blyhaglforbudet. Saken er imidlertid ferdig behandlet i Stortinget, så dette blir en omkamp uten arena. 

Arnemos karakteristikker av NJFF og Stortinget får stå for hans regning. I NJFF forholder vi oss til vedtaket som ble fattet med stort flertall på Stortinget. Politikerne fatter vedtak på bakgrunn av innhentet informasjon og en total avveiing av de ulike sidene av et forslag. Man gis anledning til innspill i prosessene fram til vedtak, men må forholde seg til den politiske konklusjonen. Slik er de demokratiske spillereglene. Denne rolleforståelsen er det viktig å ha med seg.

Også vi i NJFF er opptatt av problematikken med bly i viltkjøtt og følger utviklingen nøye. Vi anbefaler alle jegere å følge Mattilsynets råd for kjøtthåndtering skutt med blyholdige riflepatroner. Det minsker risikoen for blyforgiftning ned mot null. Vi har ennå til gode å se en fullgod dokumentasjon på at vår bruk av blyhagl utgjør noen helsefare.

Powered by Labrador CMS