Ikke bare ett spøkelse

En ny studie fra Danmark viser at forskningsartikler betalt av industrien ikke alltid offentliggjør alle som har hatt med studien å gjøre. 44 artikler er gjennomgått. Av disse var det 31 som hadde hatt statistikere fra sponsorfirmaet til å tolke data.

Publisert

Men navnene var forsvunnet fra de offentlige artiklene. Er det “spøkelser” på ferde?

Et spøkelse er noe som setter spor, men som ikke synes. Derfor er det en god metafor på det som nylig har fremkommet i en dansk studie offentliggjort i tidsskriftet Public Library of Science Medicine.

Peter Gøtzsche, direktør i selskapet Nordic Cochrane Center i København, har stått bak studien. Arbeidet er gjort i samarbeid med Centre for Statistics in Medicine, Oxford og Department of Medicine, University of Toronto, Canada.

Gruppen har gått inn i 44 danske artikler offentliggjort i forskjellige internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Alle artiklene har vært finansiert av industrien, for det meste av medisinske firmaer.

Prosjektene har alle vært godkjente av forskningsetisk komité for området København-Fredriksberg i perioden 1994-1995.

Navn utelatt

I studien sammenlignet de prosjektbeskrivelsene som ble levert til komiteen med hva som sto i artiklene som ble offentliggjort om resultatene.

I papirene som ble levert før igangsetting var det nevnt både hvilke statistiske metoder som skulle brukes, og hvem som hadde ansvaret for dem.

I 31 av de samme artiklene var derimot navnene på disse personene utelatt som medforfattere. Og det til tross for at disse personene hadde gjort betydelig og viktig arbeid i prosjektet.

Det “spøker”

- Dette er skremmende tall. Mange av oss har hatt mistanke om at såkalte spøkelseforfattere (skjulte bidragsytere) finnes i alt for stor grad, sier Liz Wager, en uavhengig konsulent fra Buckinghamshire, UK.

Hun har blant annet vært med å lage retningslinjer for “Commitee on Publication Ethics.”

- Men først nå har denne studien gitt oss tall.

Advokater stoppet

Opprinnelig hadde Gøtzsche og hans kolleger prøvd å undersøke artikler i UK også, men ble stoppet på dette av advokater.

Wager mener studien viser en skremmende tendens.

- Hvordan skal vi kunne stole på det som står i artiklene, når det bevisst blir skjult for leserne hvem som står bak studien. Da får vi ikke det sanne bildet, sier hun på nettstedet www.nature.com.

Nye retningslinjer

Praksisen på å utelate navn fra sponsor-firmaet fra medforfatterlisten er ingen ny sak. Og mange tidsskriftsredaktører har prøvd å gjøre noe med praksisen ved å utvikle retningslinjer som skal hindre dette, opplyser Gøtzsche.

Hva skal man gjøre når for eksempel et firma ikke bruker uavhengige forskere, men statistikere fra eget selskap?

Statistikerne som skal analysere resultatene, gjør et viktig arbeid. De velger metoder og vurderer resultatene. Metodevalg er høyst subjektivt - altså er det problematisk at disse ekspertene er fra sponsorfirmaet.

Enda verre er det at denne informasjonen blir utelatt fra den offentlige publikasjonen.

For å hindre dette har det anerkjente tidsskriftet Journal of the American Medical Association innført en ny praksis. Hvis et firma ønsker å offentliggjøre en studie hvor de har brukt egne statistikere, skal resultatene bli reanalysert av uavhengige fagfolk før tidsskriftet vil publisere.

Les mer:

Artikkelen til P.C. Gøtsche i PLoS Medicine