BCG-vaksinen beskytter mot mer enn tuberkulose.
BCG-vaksinen beskytter mot mer enn tuberkulose.

Forskere har fortsatt tro på at BCG-vaksine kan hjelpe mot covid-19

Vaksinen mot tuberkulose kan være et viktig våpen både mot SARS-CoV-2 og i fremtidige epidemier, skriver forskere i en oppsummering.

Bare litt over et år etter at koronapandemien rammet, er helsemyndigheter i mange land i ferd med å rulle ut koronavaksiner til sine befolkninger. Likevel er situasjonen langt fra løst for millioner av mennesker i verden.

Produksjonen av vaksiner tar tid, og ikke alle land har effektive systemer for å få dosene ut til sine innbyggere. Det betyr at mange mennesker i verden trolig vil leve uten beskyttelse i lang tid.

Derfor er forskere fortsatt interessert i andre måter å beskytte mennesker mot alvorlig sykdom i forbindelse med pandemien.

Det er her den gode, gamle BCG-vaksinen mot tuberkulose kommer inn.

Beskytter mot mange sykdommer

Allerede tidlig i pandemien stilte flere forskere spørsmålet: Kan BCG-vaksinen også beskytte mot covid-19?

Spørsmålet var ikke så rart som det kan høres ut.

Det finnes nemlig mye dokumentasjon for at BCG-vaksinen også beskytter mot andre smittsomme sykdommer, som influensa, gulfeber og RS-virus.

Trolig skyldes mye av effekten at vaksinen trener opp det medfødte immunsystemet. Dette er en urgammel del av immunforsvaret, som vi inntil nylig trodde ikke kunne lære.

Dette kan du lese mer om i denne artikkelen fra 2020.

Så, virker BCG-vaksinen også mot covid-19?

En gruppe forskere fra USA og Spania har nå oppsummert hva vi vet om saken.

Sammenlignet land med ulike vaksineprogrammer

En type studie som kan gi hint om en effekt av BCG er sammenligninger mellom land med ulike programmer for vaksinering mot tuberkulose.

Flere studier har konkludert med at land hvor mye av befolkningen har fått BCG-vaksine, har lavere antall syke og døde av covid-19, skriver Maria Gonzalez-Perez, en av forskerne bak oppsummeringen.

Dette var også konklusjonen i en undersøkelse fra National Institutes of Health i USA. Der hadde forskerne gjort en stor innsats for å ta høyde for andre forskjeller mellom landene som kunne påvirke resultatet, som tilgang på helsetjenester.

Likevel gir ikke slike sammenligninger sikre svar. Det finnes dessuten noen undersøkelser, som denne i tidsskriftet Frontiers in Pharmacology, som ikke finner noen sammenheng mellom BCG-vaksinering og antall koronasyke.

Mange studier på BCG mot covid-19

Saken er likevel interessant nok til at forskere i en rekke land har satt i gang eksperimenter for å teste om tuberkulosevaksinen gir beskyttelse. En studie undersøker til og med om vaksinen kan tas av personer som allerede er koronasmittet, for å gi et mildere forløp.

Men det har gått for kort tid til at resultatene er klare.

En studie som ble publisert i oktober 2020 viste at eldre mennesker som ble vaksinert mot tuberkulose, hadde betydelig mindre risiko for å få andre smittsomme sykdommer. Men antallet deltagere i studien var for lavt til å kunne si noe sikkert om en enkelt sykdom, som covid-19.

Foreløpig konkluderer forskerne med at BCG-vaksiner beskytter mot mange sykdommer, og at det er svært interessant å finne ut mer om hvordan den gamle vaksinen virker mot covid-19.

Det er mange grunner til den fortsatte interessen, skriver Gonzalez-Perez og kollegaene.

Tillegg til medisiner og vaksiner

En ting er så klart at vi kunne tenkes å bruke BCG-vaksinen mot covid-19, for å gi folk beskyttelse mens de venter på en koronavaksine. Vi vet at BCG-vaksinen er trygg, og mange land i verden har lang erfaring med å gi denne vaksinen til sin befolkning.

En annen sak er jo at BCG-vaksinen beskytter mot mange smittsomme sykdommer.

Et av problemene med covid-19 er nettopp at andre sykdommer angriper svekkede koronapasienter. Kanskje vil BCG-vaksinering beskytte mot slike tilleggssykdommer.

I tillegg er det faktisk mulig at vi kunne fått koronavaksinene vi har til å bli mer effektive, ved å samtidig vaksinere mot BCG, skriver Gonzalez-Perez og kollegaene.

BCG-vaksinen har en sterk evne til å sette i gang reaksjoner i det medfødte immunforsvaret. Og slike reaksjoner er igjen viktig for at kroppen skal utvikle immunitet etter en vaksine.

Ikke noe vidundermiddel

Sist, men ikke minst, er det mulig at BCG-vaksinering kunne fungere som et første forsvar når neste pandemi dukker opp. Det kan tenkes at dette vil gi befolkningen en viss beskyttelse mens de venter på at spesifikke medisiner og vaksiner skal utvikles.

Men vi trenger mer kunnskap for å si hvor nyttig BCG-vaksinen kan bli. For eksempel vet vi ikke sikkert hvor lenge en eventuell beskyttende effekt varer.

Det er også viktig å understreke at BCG-vaksinen ikke er noe vidundermiddel mot alt.

I forbindelse med en tidligere sak om temaet, uttalte professor Trude Helen Flo ved NTNU:

– Dette er ikke noen kur eller erstatning for en vaksine, men det kan kanskje gi mildere sykdom.

Referanse:

M. Gonzalez-Perez, R. Sanchez-Tarjuelo, B. Shor, E. Nistal-Villan & J. Ochando, The BCG Vaccine for COVID-19: First Verdict and Future Directions, frontiers in Immunology, mars 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS