En notis fra Senter for grunnforskning - les mer.

Forskerne ved senter for grunnforskning, CAS, samles hver dag til felles lunsj. Her presenterer en av fjorårets gruppeledere, Helge Jordheim, prosjektet sitt under et av senterets faste lunsjseminarer.

(Foto: Camilla K. Elmar / CAS)
Forskerne ved senter for grunnforskning, CAS, samles hver dag til felles lunsj. Her presenterer en av fjorårets gruppeledere, Helge Jordheim, prosjektet sitt under et av senterets faste lunsjseminarer. (Foto: Camilla K. Elmar / CAS)

Disse prosjektene kommer til CAS i 2021/22

Arkeologi, juss og kjemi

CAS-styret har valgt hvilke forskningsgrupper som får oppholde seg et helt år ved Senter for grunnforskning (CAS) i 2021/22.

Hvert år tar CAS imot tre nye forskningsgrupper, som får anledning til å vie all sin tid til et forskningsprosjekt i et helt år. Forskningsgruppene består av internasjonale, fremragende forskere, og ledes av forskere fra senterets medlemsinstitusjoner.

Prosjektene blir valgt to år før oppstart slik at gruppelederne får god tid til å planlegge.

Etter en omfattende søknadsprosess, inkludert en internasjonal fagfellevurdering, har styret ved CAS valgt følgende prosjekter for 2021/22:

1. Exploring the archaeological migration narrative: The introduction of farming and animal husbandry in southern Norway

Prosjektleder: Martin Furholt, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, (UiO)

2. Social governance through legislation

Prosjektledere: Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Det juridiske fakultet (UiO) og Erik Opsahl, professor ved Institutt for historiske studier (NTNU)

3. Attosecond quantum dynamics beyond the Born-Oppenheimer approximation

Prosjektledere: Simen Kvaal, seniorforsker, og Thomas Bondo Pedersen, professor, begge ved Hylleraas-senteret (UiO)

Les om de tre pågående prosjektene på CAS' hjemmeside

Powered by Labrador CMS