Berømmer norsk-tysk samarbeid

Tysklands nærings- og arbeidsminister Wolfgang Clement vil styrke de mange politiske, økonomiske og kulturelle forbindelsene mellom Norge og Tyskland.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det er vårt mål å styrke de mange politiske, økonomiske og kulturelle forbindelsene mellom Norge og Tyskland. Norge er blitt en partner EU ikke kan gi avkall på - spesielt når det gjelder pålitelig energiforsyning.

Det sa Wolfgang Clement, Tysklands nærings- og arbeidsminister, da han torsdag deltok på en markering av 20 års-jubileet for de tysk-norske stipendprogrammene som er finansiert av Ruhrgas AG.

Statsminister Kjell Magne Bondevik og utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet representerte den norske regjeringen på tilstelningen hvor mange gjester fra politikk og næringsliv var til stede. Også statsminister Bondevik fremhevet de nære kontakter mellom Norge og Tyskland slik:

- Ruhrgas har utvilsomt bidratt til at vår kjennskap til Tyskland og til tysk språk er økt i vesentlig grad.

Felles europeisk arv

- Norge og Tyskland er knyttet sammen av en felles europeisk arv, felles økonomiske interesser og felles politiske og kulturelle verdier, sa dr. Burchard Bergmann, styreleder i Ruhrgas AG og styremedlem i E.ON AG.

- Med stipendprogrammene ønsker vi å fremme den unge generasjonen og gi de unge muligheter både yrkesmessig og personlig i det felles europeiske hus.

I 1984 gikk Ruhrgas, som er Norges største gasskunde, sammen med forskningsråd fra Norge og Tyskland for å opprette Ruhrgas-stipendprogrammet. Ruhrgas-stipend administreres i dag av Norges forskningsråd i samarbeid med Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

Utdannelse i Tyskland

Programmet legger blant annet til rette for at norske studenter kan ta en del av utdannelsen ved tyske universiteter og høyskoler. På den måten ønsket Ruhrgas å initiere et tysk-norsk samarbeid som strekker seg videre enn gasshandelen.

Ruhrgas-stipend omfatter fagene økonomi, rettsvitenskap (EU-rett) og statsvitenskap, som i fjor ble etterfulgt av historieprogrammet.

I de 20 årene som er gått, er mer enn 1 200 stipend delt ut og 30 tysk-norske konferanser og seminar arrangert. Til dette har Ruhrgas stilt 70 millioner kroner til rådighet.

Stipendene fortsetter

Dr. Bergmann gjorde kjent at stipendprogrammene fortsetter med samme “engasjement og innhold” under navnet «E.ON Ruhrgas-stipend».

Rhrgas tilhører nå strøm- og gasskonsernet E.ON AG, og fra juli i år opererer firmaet under navnet E.ON Ruhrgas AG.

Ruhrgas har langsiktige avtaler med norske gassleverandører helt frem til år 2029. I 2003 omfattet Ruhrgas’ gassleveranse fra Norge om lag 15 milliarder kubikkmeter gass med en verdi på rundt 2,2 milliarder euro.

Norsk gass dekket i fjor ca 26 prosent av det tyske gassbehovet. I tiden frem til 2010 vil om lag 31 prosent av all gass som brukes i Tyskland komme fra Norge.

Powered by Labrador CMS