En studie kom i 2015 fram til at det er best å bruke maksimalt 1,7 prosent av budsjettet på forskning og overvåkning av koala.
En studie kom i 2015 fram til at det er best å bruke maksimalt 1,7 prosent av budsjettet på forskning og overvåkning av koala.

Går pengene til truede arter faktisk til bevaring?

Halvparten av budsjettet brukes på overvåkning og forskning i USA, Australia og New Zealand.

Det er viktig å vurdere nøye hva pengene brukes til, mener kanadiske forskere.

De har undersøkt budsjettene satt av til bevaring av flere enn 2300 arter gjennom de siste 50 årene.

Dyrene og plantene var registrert som truede i 2012–17 i USA, Australia eller New Zealand.

I gjennomsnitt går halvparten av pengene i disse tre landene til forskning og overvåkning av artene. For noen arter blir nesten hele budsjettet brukt til slike oppgaver.

Når hjelpen fram?

Mye overvåkning av amfibier

Mange dyrearter i verden står i fare for å dø ut.

25 prosent av pattedyrene, 41 prosent av amfibiene og 14 prosent av fuglene er truet i mindre eller større grad, ifølge den internasjonale rødlista over truede arter.

Det haster å handle, men budsjettene er ofte små. Da er effektiv pengebruk desto viktigere, mener forskerne. Ren overvåkning uten tiltak hjelper neppe dyrene.

USA og New Zealand bruker særlig mye penger på forskning og overvåkning av amfibier. Slike oppgaver utgjør en mye mindre andel av budsjettet for fugler, viser den nye studien.

Usikkert hva som hjelper

Det går dårligere med artene som de tre landene bruker mye penger på å overvåke.

Det skyldes ikke nødvendigvis en feil fordeling av penger.

Myndighetene vet kanskje lite om disse artene, og trenger å skaffe seg oversikt. Det kan være vanskelig å vite hvilke tiltak som monner for å redde dyrene og plantene.

Men på noen områder har informasjonsinnhentingen hatt forrang i mange år. Det gjelder blant annet pattedyr, til tross for at vi allerede vet mer om dem enn om mange andre grupper.

Forskere og myndigheter bør i hvert fall sikre at informasjonen de samler er nyttig for å kunne lage målrettede tiltak, anbefaler de kanadiske forskerne.

Tilpasning over tid

Hvordan balansen i budsjettet bør være, kan variere med artene og stedene de bor.

Det finnes måter å regne ut akkurat det på. En studie kom fram til at det er best å bruke maksimalt 1,7 prosent på forskning og overvåkning av koala.

Over tid har myndighetene i de tre landene riktignok begynt å bruke mer penger på tilpassede tiltak framfor ren overvåkning.

For eksempel gikk hele budsjettet ment for en fugl i Florida i USA tidligere til overvåkning.

Da forskerne fant ut at fuglen holder seg til bestemte områder, kunne myndighetene konsentrere seg om tiltak der. I dag brukes mesteparten av pengene til å beskytte disse leveområdene.

Referanse:

Rachel T. Buxton mfl: Half of resources in threatened species conservation plans are allocated to research and monitoring. Nature Communications, 11, 2020. Doi: 10.1038/s41467-020-18486-6.

Powered by Labrador CMS