Afghanere har unikt arvestoff

Afghaneres fikk opprinnelig sitt arvestoff fra folk som bodde i området da de første jordbrukssamfunnene oppsto for 10 000 til 7000 år siden.

Seinere, i bronsealderen, har arvestoffet blitt anriket av folkevandringer i dette landet som ligger i krysningspunktet mellom tidlige handels- og ferdselsveier.

Dette gir afghanerne et unikt genetisk mangfold fra tiden da forskjellige sivilisasjoner kjempet om makten i området, ifølge en artikkel i tidsskriftet PLoSONE.

Forskningen er en del av Genographic Project, støttet av National Geographic og IBM. Prosjektet søker å kartlegge folkevandringer ut fra deler av arvestoffet, blant annet y-kromosomet, DNA fra cellenes kraftverk mitokondriene og såkalte SNP, korte genfragmenter.

Prosjektet baserer seg på frivillig levering av spyttprøver for gentesting fra et stort antall mennesker rundt om i verden. (forskning.no/ac)

Powered by Labrador CMS