Havgapet vest for Smøla

På den værutsatte øya vest for fast-Smøla myldrer det av fugler. Noen hekker, andre jakter og mange kommer for å finne mat.

I samarbeid med:

Mange sjøfuglarter langs norskekysten har gått sterkt tilbake. Hele 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet har forsvunnet i løpet av de 10 siste årene, og mer enn halvparten av norske sjøfugler er nå på rødlista over truede arter. På den lille øya i havgapet utenfor fast-Smøla i Møre og Romsdal får vi et unikt innblikk i sjøfuglenes liv. Du kan også følge sjøfuglene på zooom.no.

Det er et rikt fugleliv her og mange ulike arter kan observeres med livekameraet som sender døgnet rundt. Det er plassert nede ved sjøkanten og gir oss et fint skue over havet mot nord, men det kan også gi oss bilder inn over land.

På øya hekker en stor koloni med rødnebbterner, men her er det også andre sjøfugler og vadere som grågås, hegre, tjeld, svartbak, måker, steinvendere og mange andre arter. Dette er et av områdene i Norge med tettest populasjon av havørn så bli ikke overrasket om havørnen plutselig kommer på besøk.

Øya, eller holmen, er ikke av de største og høyeste punktet er bare 11 meter over havet.

All ferdsel på øya er forbudt i hekkeperioden.

Kameraet på øya er et samarbeid med Streambird Pro AS, NEAS, Nasjonalt vindenergisenter, Magne Lillehaug ved Havfiskesenteret, Smøla Naturopplevelser, Moe Maskin, Kristiansund Mekaniske Verksted og Edøen Mekaniske verksted.

Fra Smøla sender Zooom også direkte fra et havørnreir og en hegrekoloni.

Gå tilbake til oversikten over direktesendinger

Powered by Labrador CMS