Darwins evolusjonsteori er har stått stødig i vitenskapen lenge. Mange amerikanere har imidlertid vært skeptiske.
Darwins evolusjonsteori er har stått stødig i vitenskapen lenge. Mange amerikanere har imidlertid vært skeptiske.

Nå tror de fleste amerikanere på evolusjon

Men fortsatt mener 46 prosent at evolusjonen er en bløff, ifølge studie.

«Amerikanere fortsetter å ha et anstrengt forhold til forskning, moderne medisin og av og til virkeligheten,» skriver nettavisen Gizmodo.

Mer enn halvparten av amerikanere har fornektet evolusjonen. Det er prosessen som gjør at alle verdens arter kontinuerlig er i endring, og som har gjort menneskeheten til det den er i dag.

Nå utgjør amerikanere som tror på evolusjon mer enn halve befolkningen, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Public Understanding of Science.

Blandede reaksjoner

Boken Artenes opprinnelse av Charles Darwin ble publisert i 1859. Den ble grunnlaget for utviklingslæren.

Teorien om at alt liv på jorda er i slekt fikk på relativt kort tid medhold av vitenskapsfolk flest. Det fikk også Darwins tro på at alle arter på jorda endret seg gjennom evolusjon.

Teorien om naturlig utvalg ble på sin side møtt med mer skepsis. I dag er det imidlertid ansett og akseptert som den viktigste mekanismen bak artenes utvikling. Blant vitenskapsfolk, i alle fall.

Det amerikanske folket har derimot vært skeptiske.

35 år med spørreundersøkelser

Forskerne bak studien samlet inn en rekke nasjonale undersøkelser som var gjennomført mellom 1985 og 2020.

I disse spørreundersøkelsene ble voksne amerikanere bedt om å svare «ja» eller «nei» på påstanden: «Mennesker, som vi kjenner dem i dag, utviklet seg fra tidligere dyrearter.»

– Mellom 1985 og 2010 var det statistisk dødt løp mellom avvisning og aksept av evolusjon, sier forsker og hovedforfatter Jon D. Miller i en pressemelding.

Charles Darwin anses som grunnleggeren av moderne evolusjonsbiologi.
Charles Darwin anses som grunnleggeren av moderne evolusjonsbiologi.

Flere tror på evolusjon

Men etter det skjedde det noe. Andelen av dem som tror evolusjonen har noe for seg, økte.

I 2019 svarte 54 prosent at de trodde at mennesket er et resultat av evolusjon fra andre arter. Og 46 prosent svarte at de ikke trodde på evolusjon.

Nå mener forskerne at evolusjonen begynner å få overtaket også i den amerikanske befolkningen.

Også religiøse fundamentalister tror mer på evolusjon

Den nye studien viser til religiøs fundamentalisme som den viktigste grunnen til at fortsatt mange fornekter evolusjonen.

De fundamentalistisk religiøse utgjorde omtrent 30 prosent av dem som svarte, etter forskernes definisjon.

Også blant denne gruppen har mye skjedd med synet på evolusjon. Av dem som i 1988 beskrev seg selv som fundamentalismer, var det åtte prosent som aksepterte evolusjon.

I 2019 var tallet 32 prosent.

Hva med utdanning og politikk?

Flere amerikanere har i dag høyere utdanning. Forskerne bak studien legger ikke skjul på at det kan være en del av forklaringen på tallene de har kommet fram til.

– Det er vanskelig å oppnå en grad uten å ha litt respekt for vitenskapens suksess, sier forsker Mark Ackerman, som er medforfatter av studien.

Likevel ser politisk ståsted ut til å ha større betydning. Blant medlemmer av det republikanske partiet var det 34 prosent som sa at de aksepterte evolusjon.

På demokratenes side var tallet 83 prosent.

Bekreftes av andre studier

Forskning.no skrev også i 2018 om forskere som klør seg i hodet over hvorfor så mange ikke aksepterer evolusjonsteorien.

At religion og politikk er viktig for en persons forhold til evolusjon, bekreftes av flere studier. Også denne som forskning.no omtalte i 2018.

– Religiøs og politisk overbevisning har betydning, sa forsker Deena Weisberg ved University of Pennsylvania i en pressemelding.

Men det var et annet element som påvirket sammenhengen. Jo mer man forstod mekanismene bak evolusjonen, jo mer villig var man også til å akseptere den, viste resultatene fra studien til Weisberg og kollegaene.

Dessuten mente de at det er lettere å akseptere evolusjonsteorien så lenge man snakket om dyr og planter og ikke mennesker.

Ser vi til Norge viste en undersøkelse i 2008 at én av ti ikke trodde på evolusjonsteorien.

Referanse:

Miller, Jon D., m. fl. (2021). Public acceptance of evolution in the United States, 1985–2020. Public Understanding of Science.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS