Putt en bassilusk på tanken

Bakterier foret på druesukker kan produsere hydrogen billigere og enklere enn før. Hydrogenet kan brukes i brenselceller som driver biler uten forurensing.

Publisert
"Daniel van der Lelie, Brookhaven National Laboratory"
"Daniel van der Lelie, Brookhaven National Laboratory"

Forskere fra Brookhaven National Laboratory har fått en bakterie med det klangfulle navnet Thermatoga neapolitana til å spise druesukker og skille ut hydrogen.

Hydrogen kan brukes til å drive biler med brenselceller. I brenselcellen reagerer hydrogenet langsomt med oksygen i lufta til ren vanndamp, og det lages elektrisk strøm som driver bilmotoren.

Hittil har det vært kostbart å framstille hydrogen, så de nye forsøkene lover godt for en miljøvennlig biltrafikk.

Bakterier som tåler oksygen

Også tidligere har bakterier laget hydrogen.

Det nye er at forskerne har fått bakterien til å trives i en atmosfære som inneholder oksygen.

Vi mennesker trenger oksygen for å puste, men noen bakterier tar sin død av den samme gassen. De kalles anaerobe. Bakterien som lager hydrogen er uheldigvis anaerob.

Industriell produksjon

"Konseptbil fra Honda med brenselceller. Foto: Honda"
"Konseptbil fra Honda med brenselceller. Foto: Honda"

Det ville vært kostbart å fjerne all oksygen fra lufta i produksjonslokalene der bakteriene skulle lage hydrogen. Derfor er det et stort framskritt at forskerne har fått dem til å tåle små doser av oksygen.

- Vår forskning gir det første bevis på at bakterier kan produsere hydrogen effektivt når oksygen er tilstede, sier Daniel van der Lelie.

Han mener at bakterien kan fores med sukker fra dyrkede planter slik at hydrogen kan framstilles økonomisk og industrielt.

Forskningen er støttet av det amerikanske energidepartementet. Det langsiktige målet er å gjøre USA til et hydrogensamfunn, et samfunn der energikildene er fornybare, rene, rimelige og sikre.

Lenker:

Pressemelding fra Brookhaven National Laboratory