Laks gir sunn olje

Hoder og avskjær fra laks kan bli til sunn olje. Fiskeriforskning har gjennomført forsøk som viser at kaldpresset lakseolje er gunstig for kolesterolnivået.

Publisert
"Restene fra filetproduksjon kan bli til nye produkter."
"Restene fra filetproduksjon kan bli til nye produkter."

I takt med økt foredling av laks øker også mengdene med avskjær. Dette blir stadig mer interessant som råstoff til ulike produkter.

Det er bakgrunnen for et prosjekt der hode og ryggbein fra laks er benyttet til produksjon av olje.

Mer gunstig kolesterol

Forsøk viser at inntak av rå lakseolje, produsert ved skånsom kaldpressing, gir økt nivå av det gunstige kolesterolet i blodet, såkalt HDL-kolesterol.

Blir oljene renset ved tradisjonell raffinering forsvinner denne positive helseeffekten.

Oljene ble gitt til gris, som ofte brukes i forsøk fordi hjerte og blodsystemet hos gris og mennesker er svært like.

"Olje produsert av hode og ryggbein fra laks."
"Olje produsert av hode og ryggbein fra laks."

I forsøkene ble det produsert to typer råoljer. Den ene i en tradisjonell prosess, der råstoffet varmes opp til nærmere 90 grader for å utvinne oljen.

Den andre ved kaldpressing, der temperaturen er 40 grader, og produksjonsprosessen er skånsom.

Flere positive effekter

- I tillegg til effekten på HDL-kolesterolet var det også andre positive ernæringseffekter av kaldpresset råolje. Komponentene i oljen som sørger for disse positive effektene forsvinner under raffinering, forklarer seniorforsker Jan Pettersen ved Fiskeriforsknings avdeling i Bergen.

Tidligere forsøk har vist at kaldpresset råolje fra kval, til forskjell fra den raffinerte oljen, gir gunstige effekter på immunsystemet hos mennesker.

Interesse fra industrien

Nå blir neste steg å finne ut hvordan resultatene kan brukes. Én mulighet er å foredle oljen slik at den kan brukes som et kosttilskudd.

Det kan også være aktuelt å kartlegge de komponentene som gir de gunstige effektene, og ta disse ut av oljen slik at dette blir et produkt i seg selv.

- Dette skal vi se nærmere på. Nå er det også industribedrifter som har meldt sin interesse, sier Pettersen.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen RUBIN - Resirkulering og utnyttelse av organiske biprodukter i Norge.