I alt tilbakela norske kjøretøyer 45,4 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i fjor.
I alt tilbakela norske kjøretøyer 45,4 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i fjor.

Elbiler kjørte mer enn bensinbiler

Norske kjøretøy tilbakela i alt 45,4 milliarder kilometer på veiene i fjor. Tall viser at elbiler nå for første gang kjører mer enn bensindrevne biler.

Likevel kjører fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler sammenlagt, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede kjøringen med diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 8,5 og 10,3 prosent fra 2021 til 2022.

40 prosent dieselkjøring

Dieseldrevne biler sto likevel for over 40 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler i fjor.

I alt tilbakela norske kjøretøyer 45,4 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i fjor, som er en liten oppgang på 0,7 prosent fra året før. Den samlede kjørelengden for personbiler har økt enda mindre enn dette.

Busser sto for den største prosentvise økningen i kjørelengde, med 8 prosent.

Kjørelengden for norske elbiler mer enn tredoblet

Elbiler passerte for første gang bensindrevne personbiler i antall kilometer.

Den samlede kjørelengden til norske elbiler var i fjor 7,9 milliarder kilometer. Det er 34 prosent økning fra 2021 til 2022.

Elbilene utgjorde i underkant av 23 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i fjor. Tallene viser at den samlede kjørelengden for norske elbiler er mer enn tredoblet de siste fem årene.

Bensinhybrider økte med 10 prosent

Kjørelengden til bensindrevne personbiler var 7,1 milliarder kilometer, mens tallet for dieseldrevne biler var 15,3 milliarder.

Tallene viser også at kjøringen med bensinhybrider økte med 10 prosent og utgjorde rundt 13 prosent av kjøringen med norske personbiler i alt.

Varebiler og andre små godsbiler sto for 16,4 prosent av den samlede kjøringen. Lastebiler sto for 4,6 prosent og busser 1,2 prosent av kilometerne som ble tilbakelagt av norske kjøretøyer i 2022.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.Powered by Labrador CMS