De med høyest inntekt kjøper oftest elbil framfor bil som går på fossilt brensel, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
De med høyest inntekt kjøper oftest elbil framfor bil som går på fossilt brensel, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

De rikeste foretrekker å kjøpe elbiler

Tre av fire nyregistrerte biler i Norge i fjor var elbiler og ble kjøpt av husholdninger med den høyeste inntekten.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår fast at husholdninger med høy inntekt generelt kjøper flere nye biler enn husholdninger med lav inntekt.

I 2019 kjøpte 8,5 prosent av husholdningene med høy inntekt nye biler, mot 0,2 prosent blant dem med lavest inntekt.

Jo mer du tjener, jo større er sjansen for at du velger elbil framfor biler med fossil framdrift. Husholdninger med den høyeste inntekten kjøpte i fjor 37 prosent av alle nyregistrerte elbiler og 21 prosent av alle nyregistrerte fossilbiler.

Husholdninger på den nederste halvdelen på inntektsskalaen sto på sin side for kun 10 prosent av innkjøpene av nye elbiler og 22 prosent av nye biler som gikk på bensin eller diesel.

Av de rundt 74.000 privateide nyregistrerte bilene i 2019 var nesten 46 000 elbiler, og 28 000 fossilbiler.

Powered by Labrador CMS