Foreldretrening har gitt gode resultater for å redusere CU-trekk og atferdsproblemer hos barn. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Foreldretrening har gitt gode resultater for å redusere CU-trekk og atferdsproblemer hos barn. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Foreldre kan påvirke om barnet utvikler atferdsproblemer

Ny studie viser at barn som får mindre varme fra foreldre og strengere oppdragelse er mer aggressive og mindre empatiske.

En ny, amerikansk studie viser at mangel på empati, et dårlig moralsk kompass og en rekke andre atferdsproblemer kan forsterkes hos barn dersom foreldrene kjører en streng disiplin med lite varme.

Studien ble gjort på 227 eneggede tvillingpar (454 barn) i USA. Forskerteamet analyserte små forskjeller i foreldrenes oppførsel mot hver enkelt tvilling for å se om forskjellene kunne si noe om sannsynligheten for at barnet ville utvikle atferdsproblemer og såkalte callous unemotional traits (CU).

Barn med slike trekk kjennetegnes ved at de viser lite omtanke for andre, og at de bryr seg lite om hvordan de presterer. De viser også lite anger og skyldfølelse.

– ­Vi har følt at det må være noe i oppvekstmiljøet som kan forhindre at et biologisk utsatt barn utvikler slike atferdsproblemer, sier Rebecca Waller, psykolog og forskningsassistent ved University of Pennsylvania, i en pressemelding.

Forsket på eneggede tvillinger

Studien er den siste i en rekke som er gjort av Waller og hennes kollegaer. Den første studien bekreftet at varme fra biologiske foreldrene spiller en viktig rolle i om barnet utvikler CU eller atferdsproblemer. De kom til lignende resultater i en senere studie av adoptivbarn og foreldre. Likevel kunne de ikke utelukke muligheten for at noe i barnets gener kan fremkalle visse type reaksjoner hos adoptivforeldrene. I den nyeste studien tok forskerne derfor utgangspunkt i eneggede tvillinger.

– Siden eneggede tvillinger har samme DNA, kunne vi forske på om forskjeller i foreldrenes oppførsel mot den enkelte kunne påvirke utviklingen av CU og atferdsproblemer, sier Luke Hyde.

Undersøkelsen ble gjort på tvillingpar i alderen 6 til 11 år. Foreldre svarte på et spørreskjema med 50 spørsmål om hjemmemiljøet. Foreldrene måtte også fortelle hvor strenge de er og hvor mye varme de gir barnet. Mødrene til barna måtte rapportere om 35 trekk som har å gjøre med aggresjon og atferdsproblemer.

Oppdragelse og gener

Forskningsresultatet viser at små forskjeller i foreldrenes omsorg for hvert enkelt barn har betydning. Men Hyde påpeker at man ikke kan skylde på foreldrene for at et barn utvikler atferdsproblemer.

– Selv om foreldre påvirker barnets oppførsel og utvikling har også gener mye å si, sier Hyde.

Studien er begrenset siden den bare har forsket på familier med to foreldre og kun er basert på det foreldrene selv rapporterer.

– Den er likevel et sterkt bevis på at foreldres oppførsel mot barn er viktig i utviklingen av atferdsproblemer, sier Hyde.

I tråd med norsk forskning

Funnene stemmer godt overens med andre tilsvarende studier. Gunnar Bjørnebekk er forsker og professor ved institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Han har selv forsket på hvordan foreldretrening kan redusere CU-trekk og at bedre foreldreferdigheter kan snu CU-trekk i en mer positiv retning.

– Vi har sett at bedre foreldreferdigheter reduserer scoren for CU-trekk og atferdsproblemer, sier Bjørnebekk til forskning.no.

– Barn med CU-trekk er vanskeligere å oppdra. De er ikke like sensitive mot negative konsekvenser. Dette kan føre til at foreldre setter strengere grenser.

Foreldretrening

Bjørnebekk har i egne studier sett at foreldretrening har gitt gode resultater. Målet er at foreldre skal lære mer positiv grensesetting.

– Vi ser at det hjelper når foreldre får trent på ulike situasjoner i form av rollespill. Det kan også være behov for å ha med barnet for å øve på samspillet dem imellom.

Han sier det er viktig at foreldre søker hjelp dersom de ikke har kontroll på barnets temperament eller sin egen grensesetting. Hvis ikke kan de bli overstrenge mot barnet. Dette vil bare forsterke det negative trekket. Dersom barn har et genetisk grunnlag for å utvikle et CU-trekk, vil ikke dette forsvinne.

– Det går ikke an å endre på selve trekket, men det er mulig å endre utfallet av det.

Kan lønne seg for samfunnet

Personer med atferdsproblemer og CU-trekk utgjør en stor del av gruppen i samfunnet som utfører alvorlige voldskriminalitet.

– Samfunnet ville fått en voldsom gevinst dersom vi får utviklet gode tiltak for foreldre som har barn med disse trekkene. Det forskes mye på dette området, og det er god grunn til å være optimistisk, sier Bjørnebekk.

Referanse:

Rebecca Waller m.fl: Parenting is an Environmental Predictor of Callous-Unemotional Traits and Aggression: A Monozygotic Twin Differences Study, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 9. oktober, 2018

Her kan du høre første del av Spør en forsker-podcasten vår om hvordan vi skal oppdra barna våre. Du finner den også på iTunes og andre steder der du lytter til podcastene dine.

Powered by Labrador CMS