De fleste overgripere er faktisk ikke pedofile, men utstøtte og sosialt isolerte menn som ikke kan finne en voksen partner.
De fleste overgripere er faktisk ikke pedofile, men utstøtte og sosialt isolerte menn som ikke kan finne en voksen partner.

Sårbare barn har tredobbel risiko for å bli misbrukt seksuelt

Spesielt barn med ADHD, autisme og psykisk utviklingshemming er utsatt.

Fra år 2001 til 2012 ble 8039 danske skolebarn utsatt for en seksuell forbrytelse som ble anmeldt til politiet.

Nå har danske forskere fått adgang til de 8039 politirapportene og oppdaget en stor overvekt av barn med psykisk utviklingshemming, ADHD, autisme og hjerneskader.

De har tre ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep.

– Det er en virkelig grundig, flott og veldig viktig studie. Jeg synes det var skremmende å se disse tallene, sier Anne Thorup, som er professor ved Københavns Universitet og barne- og ungdomspsykiater i Region Hovedstadens Psykiatri.

Den nye studien kom fram til følgende om seksuelle overgrep blant barn:

  • 27 prosent hadde autisme
  • 30,8 prosent hadde ADHD
  • 24,7 prosent var psykisk utviklingshemmet
  • 8,1 prosent hadde hjerneskade.

Flere av barna hadde flere ulike diagnoser.

– Når man snakker om barn med autisme og ADHD, så tenker man ofte på problemer i hverdagen og har fokus på at de trenger hjelp på skolen. Man glemmer at de er mer sårbare og har høyere risiko for overgrep, sier Thorup.

Minst tre ganger høyere risiko

Studien har via registeret fulgt alle danske barn som ble født fra 1984 til 1994, fra de var 7 til 18 år.

Studien fulgte i alt 679 683 barn, og av disse var det 8039 barn ble utsatt for et seksuelt overgrep som ble anmeldt.

Det innebærer at minst 1,2 prosent av alle barna ble utsatt for et seksuelt overgrep.

Når studien konkluderer med at sårbare barn har minst 3 ganger høyere risiko for å bli utsatt for overgrep, er det altså en denne risikoen på 1,2 prosent som blir tredoblet.

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen: Sexual Crime Against Schoolchildren With Disabilities: A Nationwide Prospective Birth Cohort Study, Journal of Interpersonal Violence, 2020.

Statistikken og studien som er omtalt i denne artikkelen, tar ikke høyde for overgrep som ikke er blitt anmeldt.

Utsatte familier

Forskerne så også en sosial slagside når det gjelder misbruk av barn.

Barn fra fattige familier er mer utsatt. For eksempel kommer mer enn en tredjedel av ofrene fra familier med alkohol- eller narkotikamisbruk.

– I utsatte familier er det også en mye høyere andel som har disse handikapene, sier seniorforsker fra VIVE Mogens Christoffersen.

Han har gjennomført den nye studien, som er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Interpersonal Violence.

Christoffersen tror det er barnas diagnose som gjør dem mer utsatte.

– De har problemer med å si fra. De mangler ofte et beskyttende nettverk. De har problemer med å se faresignaler og forstå når noe er feil. De har også lavere selvtillit og stoler mindre på seg selv, sier han.

Det er Anne Thorup helt enig i.

– Barn med medfødte mentale handikap er lettere ofre. De har kanskje også mer å miste hvis de angir den som har gjort det, sier hun.

Barn sladrer ikke

Karen Munk, førsteamanuensis ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, forsker på pedofili og overgrep mot barn. Hun har blant annet fulgt og gjennomført kvalitative intervjuer med 20 menn som er dømt for overgrep mot barn.

Hun er helt enig med Anne Thorup og Mogens Christoffersen:

– Disse barna er lette ofre, sier hun.

Hun forteller at menn som begår overgrep, nesten alltid er sosialt utsatt.

– Noen lider av pedofili, mens andre har sosiale problemer av ulik art, uten at de er pedofile, sier hun.

Blant de 20 mennene hun intervjuet, var bare fire pedofile. Resten hadde ulike problemer som svak begavelse eller alkoholisme. De hadde problemer med å finne en voksen partner. Andre var midt i en personlig krise.

– De ikke-pedofile foretrekker en voksen partner, men har ikke funnet det. De som har begått overgrep på små, forteller at de tenkte at små barn ikke sladrer. Men det skjer faktisk i noen tilfeller, forteller hun.

Pedofili

Pedofili er en psykiatrisk diagnose der den primære seksuelle målgruppen er barn.

En rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2019 viste at bare 24 prosent av de som dømmes for overgrep mot barn, oppfyller diagnosen pedofili.


Kilder: Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstadens Psykiatri

Barn dømmer ikke

Dessuten er de små barna også lettere å nærme seg enn voksne kvinner. De har ikke samme fordømmende blikk.

Ifølge Karen Munk er dette såkalt kompensatorisk sex.

Men selv om mange tenker at «slike menn må være monstre», er det ifølge Munk viktig å unngå den tankegangen hvis vi vil forebygge misbruk.

– De er ikke monstre. Dette er et sosialt problem, og løsningen går via sosialpolitikken, sier hun.

Ta barna på alvor

Selv om risikoen for å bli misbrukt er tre ganger høyere blant barn med de ovennevnte diagnosene, er det fortsatt en veldig lav risiko.

Likevel er det viktig å være ekstra oppmerksom på barn som er mer utsatte, mener Anne Thorup.

– Man må selvfølgelig ikke bli paranoid, men det er viktig at man tar barnet på alvor hvis man ser at de ikke har det bra. Da er det viktig at vi husker at disse handikapene ikke bare handler om at man skal lære å sitte stille i matematikktimen. De griper inn i alle aspekter av livet, sier hun.

Referanse:

Mogens Nygaard Christoffersen: Sexual Crime Against Schoolchildren With Disabilities: A Nationwide Prospective Birth Cohort Study, Journal of Interpersonal Violence, 2020. Sammendrag DOI: https://doi.org/10.1177/0886260520934442

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Oppdatert 05.10.2020: Endringer i faktaboks for å få frem at statistikken og studien ikke tar hensyn til mørketall.

Powered by Labrador CMS