Årets tema for Folkehelseprofilene er fysisk aktivitet. 30 prosent av voksne oppfyller minimumsanbefalingen, og de fleste 6-åringer oppfyller anbefalingene, skriver Folkehelseinstituttet.
Årets tema for Folkehelseprofilene er fysisk aktivitet. 30 prosent av voksne oppfyller minimumsanbefalingen, og de fleste 6-åringer oppfyller anbefalingene, skriver Folkehelseinstituttet.

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet

Bare tre av ti voksne oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten synker raskt med alderen.

I Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er temaet fysisk aktivitet. I 2020 la regjeringen fram en handlingsplan for fysisk aktivitet. Et av hovedmålene i planen var å øke andelen i befolkningen som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 2025.

I gjennomsnitt ligger andelen som oppfyller minimumsanbefalingen på 30 prosent blant voksne. Blant barn og unge er aktivitetsnivået noe høyere. De fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingene, blant 15-åringene oppfyller halvparten anbefalingene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

– Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidlig død og en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, sier Ulf Ekelund ved avdeling for kronisk sykdommer og aldring i FHI.

Det andre hovedmålet i handlingsplanen for fysisk aktivitet er at alle gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Kommunene har flere virkemidler for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i hverdagen.

– Det er viktig at kommunene sørger for å ha nærmiljøer, skoler og barnehager som innbyr til aktivitet, forteller Ekelund.

Powered by Labrador CMS