– Utfordringen med mye av teknologi- og familieforskningen er at den i hovedsak har vært gjort på bakgrunn av en antakelse om risiko og problemer, sier forsker Kathryn L. Modecki.
– Utfordringen med mye av teknologi- og familieforskningen er at den i hovedsak har vært gjort på bakgrunn av en antakelse om risiko og problemer, sier forsker Kathryn L. Modecki.

Litt mobilbruk foran barna er ikke skadelig, mener forskere

– Vi fant veldig lite bevis for problemer ved foreldres mobilbruk, sier en av forskerne bak ny studie.

Hender det du blir bekymret når du ser foreldre som er oppslukt av smarttelefonen sin foran barna? Eller er du forelder selv som iblant får dårlig samvittighet når du «glemmer deg bort» og drar opp telefonen ved middagsbordet?

Forskning har tidligere vist at foreldre som ikke gir barnet tilstrekkelig med respons er skadelig. Det er også en utfordring ved mobilbruk.

Men en ny studie fra Australia publisert i Journal of Child Psychology and Psychiatry har undersøkt hvorvidt mobilbruk er et problem for barn, forholdet til foreldrene og familien i sin helhet.

Og i små mengder er det ikke farlig i det hele tatt, mener forskerne.

Basert på spørreundersøkelse

Studien baserte seg på 3659 foreldre som tidligere hadde svart på en spørreundersøkelse på nett for den australske, statlige tv-kanalen ABC. Undersøkelsen stilte spørsmål rundt bruk av smarttelefon, bruk av teknologi hjemme og på jobb, familiens velvære og grunnleggende informasjon som utdanningsnivå, sivilstatus og barnas alder.

Det var foreldrene som hadde barn under 18 år som ble inkludert i studien.

Ifølge en pressemelding fra Wiley Newsroom undersøkte forskerne 84 forskjellige muligheter for hvorvidt foreldres telefonbruk kunne ha innvirkning på barna.

Noen av målene som ble brukt var tidsbruk på smarttelefon, om bruken gikk på telefonsamtaler eller tekstmeldinger, samt hvor mye tid som ble tatt vekk fra familien ved bruk av smarttelefon. De undersøkte om bruken av telefonen tok tid vekk fra familien og om det bidro til konflikter i familien.

Heller positiv enn negativ effekt

Svarene var basert på selvrapportering i form av en skala fra én til fem. Der oppga deltakerne i hvilken grad de var enige i at mobilbruken tok mye av familietiden.

I de tilfellene der deltakerne rapporterte at mye av familietiden ble brukt på telefonen, så forskerne en viss negativ utvikling i forholdet mellom barn og foreldre.

Men ved lav bruk av smarttelefon fant forskerne en positiv sammenheng mellom bruk av smarttelefon og kvaliteten på barn- og foreldreforholdet. Det viste seg altså å bli bedre. Dette gjaldt tilfellene der mobilbruken opptok lite av familietiden.

Med lite mener forskerne nivåene der deltakerne rapporterer at de er sterkt uenig til litt enig i at mobilen tar mye tid fra familien, opplyser Kathryn L. Modecki til forskning.no. Deltakerne oppga ikke nøyaktig hvor mye tid de brukte på mobilen. Modecki er forsker ved Menzies Health Institute Queensland ved Griffith University i Australia og hovedforfatter av studien.

– Utfordringen med mye av teknologi- og familieforskningen er at den i hovedsak har vært gjort på bakgrunn av en antakelse om risiko og problemer. Resultatet er at små og usikre funn får oppmerksomhet i media, av beslutningstakere og av foreldre, sier Modecki i pressemeldingen.

– Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn betyr veldig mye

– Vi fant veldig lite bevis for problemer ved foreldres mobilbruk, og vi håper disse dataene kan føre oss mot en mer konstruktiv debatt rundt familiers ulike erfaringer med teknologi, sier Modecki.

Men i arkivet til forskning.no finner vi en rekke eksempler på forskere som ikke synes at smarttelefon foran barn er en god idé. Studien til Modecki og hennes kollegaer fant riktignok ut at mye mobiltid kunne få negative følger, men hvor mye som er akseptabelt er det altså både usikkerhet og uenighet rundt.

– Hvis mobilen ofte tar oppmerksomheten bort fra barnet, kan det på sikt skade barnets helse. Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn betyr veldig mye. Kanskje mye mer enn mange spedbarnsforeldre er klar over, sa Nina Misvær i en artikkel produsert av OsloMet og publisert på forskning.no i 2017. Misvær er forsker ved OsloMet.

– Vi vet at barn tåler brudd i samspill uten at dette gir varige skader, men utstrakt mobilbruk kan være urovekkende da bruddene vil være både hyppige og mer omfattende, sa hun.

Ikke teknologien i seg selv?

I 2018 skrev Norges forskningsråd en artikkel om at forskere frykter adferdsproblemer hos barn som følge av voksnes mobilbruk.

Klara Øverland, psykologsspesialist og førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, kommenterte i artikkelen hvordan teknologien i seg selv ikke er problemet.

– Problemet er alle typer brudd i kommunikasjonen mellom foreldre og barn. Og der kommer ensidig bruk av teknologi inn som et problem. Når du for eksempel bruker smarttelefonen ofte, brytes kommunikasjonsmønsteret, uttalte Øverland.

Forskerne fra Australia mener altså at grunnholdningen om at smarttelefon er farlig for barn og familie er et problem. Samtidig finner de at mobilbruk som forstyrrer mye av tiden med familien får negative følger. Hvor mye mobilbruk som skal til før det blir skadelig er altså spørsmålet.

Dessuten nevner forskerne selv i rapporten at det trengs studier som strekker seg over tid for å få sikrere resultater.

Referanser:

Modecki, Kathryn L., Low-Choy, Samantha., Uink, Bep N., Vernon, Lynette., Correia, Helen og Andrews, Kylie. (2020). Tuning into the real effect of smartphone use onparenting: a multiverse analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Pressemelding fra newsroom.wiley.com. (2020).

Powered by Labrador CMS