The Fox-videoen egner seg ypperlig for å stimulere barnehagebarn til lek og refleksjon, mener høyskolelektor Eivind Karlsson ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  (Foto: Scanpix, Steve Marcus)
The Fox-videoen egner seg ypperlig for å stimulere barnehagebarn til lek og refleksjon, mener høyskolelektor Eivind Karlsson ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Scanpix, Steve Marcus)

- Få The Fox inn i barnehagen

La Mikkel Rev få en pause, sier barnehageforsker, som mener barnehagene bør slippe til The Fox .   

Kanon

Kanon kommer fra gresk språk og betyr rettesnor, forbilde, regel.

I moderne betydning er det en samling av verk innen litteratur, billedkunst eller film.

Verkene som er samlet i kanon, regnes for å være best og viktigst utfra nærmere angitte kriterier. Kanon kan omfatte kunstnere eller enkeltverk, og dannes av enkeltpersoner, redaksjoner eller gjennom kåringer. Intensjonen er ofte å gi en veiledning for publikum om hvilke verk som bør oppleves.

Kriteriene for innlemmelse i kanon kan være betydning for utviklingen av en kunstretning, hvor banebrytende et verk er, eller dets indre, kunstneriske kvaliteter.

Det finnes internasjonale kanoner, nasjonale, kanon for grupper/delsjangre og subjektive kanon. Tradisjonelt vil de fleste forsøk på å definere kanon inneholde et historisk lengdesnitt, med representanter fra flere stiler og perioder.

Kilde: Wikipedia

- Barnehagens kanon av regler og rim har godt av å bli utfordret, både av eldre stoff og av nyere, sier høyskolelektor Eivind Karlsson ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Han har gjennom nærlesning og bildeanalyse gått inn i Ylvis sin video The Fox og sammenlignet med Norsk billedbok for barn, som første gang kom ut i 1888 og som fortsatt er mye brukt i landets barnehager. 

Karlsson finner mange likhetstrekk mellom de to.

- I dette tilfellet er det stoff som kan gi et nytt blikk på hva tradisjon er og hva det kan være. Det er mange gode grunner til at barnehagen skal slippe mange ulike rever inn i barnehagen, sier han. 

Norsk billedbok for barn fra 1888 er gitt ut i 16 opplag. Ride ride ranke, Bake kake søte, Ro ro til fiskeskjær, Sko Blakken, Per spellmann, Blåmann, Blåmann, bukken min, Vesle Hans i skogen er alle kjente rim og regler fra denne boka.  (Foto: ord.no)
Norsk billedbok for barn fra 1888 er gitt ut i 16 opplag. Ride ride ranke, Bake kake søte, Ro ro til fiskeskjær, Sko Blakken, Per spellmann, Blåmann, Blåmann, bukken min, Vesle Hans i skogen er alle kjente rim og regler fra denne boka. (Foto: ord.no)

Mange måter å skape liv

Karlsson påpeker at både den tradisjonsrike boka og revevideoen bruker mange forskjellige tegnsystemer for å skape engasjement, både skrift, bilde, musikk og dans.

– Når barnet spør den voksne hva reven sier, oppstår en situasjon der barn og voksne er likeverdige lesepartnere og sammen kan prøve ut lyder, samtidig som de synger, leser teksten, ser på bildene og beveger seg, sier han.

I videoen går Ylvisbrødrene inn i anonyme roller, akkurat som Elling Holst i Norsk billedbok. Men i begge tekstene finnes såkalte metakommentarer, for eksempel helt til slutt i The Fox, når Ylvis tar av seg maskene. 

- De viser med dette at de er skuepsillere og at de to står utenfor den fiktive verden de har bygd opp. Flere av Youtube-videoene som er lagd i etterkant viser folk som har tatt på seg egne masker og lagd egne versjoner av videoen. Slik fremmer Ylvis-videoen en lekende praksis. 

Grep fra barnelitteraturen

Som pedagog vil Karlsson absolutt anbefale å ta videoen i bruk i barnehagen.

- Mikkel Rev har fortjent en pause, kanskje The Fox skulle få en sjanse? Hvis man skal se én video i barnehagen, så passer denne godt.Samtidig må ikke pedagogene i barnehagen være redd for å formidle gamle tekster og leke lekene. Disse kan plutselig bli relevante på nye måter. Slik kan ulike kulturelle uttrykk berike hverandre. Denne koblingen tror jeg barnehagefolk kan gjøre på mange gode måter, hvis de bare er oppmerksomme på mulighetene, sier Karlsson. 

I The Fox er det dans, fest og selskap og barndomsopplevelser med bestefar. Ylvisbrødrene tar i bruk mange grep fra barnelitteraturen, påpeker barnehageforskeren.

– De bruker et enkelt språk og tekster sin egen video, noe vi kjenner igjen fra pekebøkenes tekster, sier Karlsson.

Gammelt for å forstå nytt

I Norsk billedbok for barn finnes både tekster om dyr og hva de ulike dyrene sier. Her er eksempler på leker med bevegelser og lesestunder med voksne som holder barnet på fanget og leser for det.

Boka har preget norske barns barndom og kommet i 16 opplag.

– Barn som vokser opp med tradisjonelle billedbøker og pekebøker, får redskaper for å forstå moderne uttrykk, sier Karlsson.

– I Norsk billedbok for barn er barnekulturelle tekster samlet på ett sted. Fra denne boka kommer for eksempel barnereglen Ride, ride ranke og andre regler om barn og dyr. Samme motiv finner vi i The Fox, sier han, og utdyper: 

- Også i The Fox sitter et barn på et fang og de to leker seg med dyrelyder sammen. Bestefarens kroppsspråk er aktivt og lekende, og de er omgitt av en revedans, akkurat som ride ranke-bevegelsene kan kalles en heste- eller ridedans. 

En helhet

Høgskolelektoren viser at dyrene er kjente, bevegelsene enkle og alt virker sammen til en helhet. The Fox er blitt en landeplage som er forberedt gjennom mottakernes barndomserfaringer.

– Derfor har også videoen inspirert mange til å lage sine egne varianter. Hvor mange skoleavslutninger har ikke inneholdt parodiske mimeversjoner av The Fox, hvor elevene har fremført sangen, og lærerne eller andre har vært reven? 

Å sitte på fanget med en bok er noe veldig mange har gjort som barn, og et hageselskap er noe universelt, samtidig er svært mange glade i dyr. Her har Ylvisbrødrene dynget på med det vi alle liker, ifølge Karlsson.

 

Møt forskeren på Forskningsdagene

Fredag 19. september og lørdag 20. september kan du møte Eivind Karlsson på stand på Forskningstorget på Universitetsplassen i Oslo. Blant annet arrangeres en aldri så liten reve-quiz. 

Åpningstider:
Fredag 19. september: 09.00–17.00
Lørdag 20. september: 10.00–17.00

Powered by Labrador CMS