Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

I studien ble det tatt blodprøver av både mor og barn, i tillegg til prøver av morsmelk.
I studien ble det tatt blodprøver av både mor og barn, i tillegg til prøver av morsmelk.

Mange mødre og spedbarn har for lite vitamin D

Over 30 prosent av spedbarna hadde for lite vitamin D ved tre måneders alder, viser en ny studie.

En ny studie har undersøkt vitamin D-nivåene hos mor og barn i graviditeten og opp til seks måneder etter fødsel. Prøvene er en del av Mammas mat-studien, der 137 gravide har deltatt.

Resultatene viste at ved fylte tre måneder hadde 31 prosent av barna vitamin D-mangel, 29 prosent hadde et nivå som var utilstrekkelig, mens 40 prosent hadde nok.

– Vi så også at nivåene av vitamin D gikk oppover fra tre til seks måneder. Men da er det allerede tre måneder med utvikling hos barnet der nivåene har vært for lave, sier forsker Jennifer Gjerde.

Vitamin D er viktig for spedbarns vekst og utvikling av skjelett, beinbygning, muskelfunksjon og immunforsvar.

Eneste kosttilskudd babyer skal ha

De første seks månedene av barnets liv anbefales morsmelk, men vitamin D overføres i liten grad til morsmelken. Derfor anbefaler Helsedirektoratet å gi tilskudd av vitamin D fra fire ukers alder.

– Vitamin D er det eneste kosttilskuddet spedbarn skal ha, og dette blir kommunisert og fulgt opp av helsestasjonene. Derfor er det litt overraskende at en såpass stor andel av barna har mangel på vitamin D, sier forsker Maria Wik Markhus.

I studien fant de også vitamin D-mangel hos mødrene.

Tre måneder etter fødsel hadde 13 prosent av mødrene for lite vitamin D, mens 50 prosent hadde et nivå som var utilstrekkelig. Resten hadde nok vitamin D.

Sammenheng mellom mor og barn

I studien ble det funnet en tydelig sammenheng mellom vitamin D-status hos mor og barn ved tre måneders alder. Dette antyder at der hvor mødrene hadde god vitamin D-status i graviditeten, hadde også barna mer vitamin D da de fylte tre måneder.

– Det viser viktigheten av at mor har nok vitamin D ved fødsel og under amming, og at det derfor kan være nødvendig med anbefaling fra Helsedirektoratet om tilskudd av D-vitamin under graviditeten for å sikre at mor og spedbarn har nok etter fødsel, sier Gjerde.

Mødrene i studien leverte også fra seg prøver av morsmelk til analyse både seks uker og tre måneder etter fødsel.

– I analysene våre så vi at nivået av vitamin D var stabilt i mors blod, men at det var en reduksjon i morsmelken etter seks måneder, sier Gjerde.

Alle de 137 deltakerne leverte fra seg morsmelk-prøver, som ble fryst ned og senere analysert.
Alle de 137 deltakerne leverte fra seg morsmelk-prøver, som ble fryst ned og senere analysert.

Ekstra sensitiv metode

Vitamin D kommer i mange forskjellige former. Den ene formen kalt 3-Epi25 finnes i høy grad hovedsakelig hos barn under ett år, men den er ikke like aktiv i kroppen vår.

I studien er det brukt en ekstra sensitiv metode til å analysere vitamin D , som kan skille mellom de ulike formene.

– Dermed kunne vi skille ut den formen av vitamin D som ikke er like aktiv i kroppen. Da får vi mer en korrekt måling av status og unngår å overestimere nivåene, forklarer Gjerde.

Hun sier at denne og andre studier som har vist underskudd på vitamin D hos gravide, antyder viktigheten av å måle vitamin D-status under graviditet.

Det kan også være nyttig med studier som ser på persontilpasset dosering av vitamin D-tilskudd til gravide for at de skal få tilstrekkelige nivåer.

– Denne metoden kan da brukes for å kontrollere vitamin D- status hos spedbarn, mor og i morsmelk for å sikre at det er et tilstrekkelig nivå hos begge under graviditet og ammingsperiode, sier Gjerde.

Vitamin D-mangel

Vitamin D måles i nanomol per liter plasma eller serum fra blod (nmol/L)

I denne studien er nivåer som er mindre enn 50 nmol/L kategorisert som for lav vitamin D.

50–75 nmol/L er kategorisert som utilstrekkelig.

Mer enn 75 nmol/L er kategorisert som tilstrekkelig.

Referanse:

Jennifer Gjerde mfl: Validation and Determination of 25 (OH) Vitamin D and 3-Epi25 (OH) D3 in Breastmilk and Maternal-and Infant Plasma during Breastfeeding. Nutrients, 2020. Doi.org/10.3390/nu12082271

Mammas mat

  • Mammas mat-prosjektet er den første intervensjonsstudien med mat, som har mål om å øke jodstatus i graviditeten. Et av delmålene er å teste hjerneutviklingen til spedbarn.
  • Prosjektet er blant de mest omfattende spiseforsøkene med sjømat hos gravide, og den mest omfattende studien av effekten av torsk på jodstatus og barns hjerneutvikling.
  • Forsøket er registrert i ClinicalTrials.gov og hos Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
  • Hovedsamarbeidspartner er Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE Norwegian Research Center.
  • Prosjektet er delfinansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Powered by Labrador CMS