Saken er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - Les mer

Mye muggsopp påvist i norsk vann

Det begynner å bli gammel kunnskap at det norske vannet ikke er så rent som vi tidligere trodde. Men det handler ikke bare om bakterier. Vannet inneholder også mye muggsopp, viser ny forskning.
11.7 2005 05:00

- Vi har tatt prøver av både overflatevann og grunnvann, fra råvann og rensa vann og fra tappekraner og dusjhoder. Funnene er helt klare: Norsk vann inneholder langt mer muggsopp enn vi har vært klar over, sier stipendiat Gunhild Hageskal.

Hun holder på med en doktorgrad om muggsopp i vann. Hageskal er tilknyttet Veterinærinstituttet og Norges veterinærhøgskole.

Inntil for få år siden var faktisk dette ikke noe tema i norsk forskning. Men etter at man ved Veterinærinstituttet for omkring ti år siden begynte å få inn rapporter om at folk var blitt syke på grunn av vann, begynte man å lete etter andre smittekilder i vann enn bakterier.

90 typer mugg

Mer enn 90 typer muggsopp er nå påvist i norsk vann. Enkelte av dem er, dersom mottakeren tilhører en særlig utsatt gruppe, i stand til å fremkalle sykdommer og allergiske reaksjoner, for eksempel hudutslett og ulike infeksjoner.

I Norge var det tidligere bare gjort to studier av muggsopp i vann, mens det var gjort en rekke undersøkelser i utlandet. Dette stimulerte nysgjerrigheten vår, forteller Hageskal.

Dermed gikk man grundig gjennom den foreliggende litteraturen og et nytt forskningsprosjekt begynte å ta form:

Helseskader?

- Dette må vi vite mer om, tenkte vi. Hvordan er det i Norge på dette området? Er det noen forskjell på innholdet i muggsopp i grunnvann og overflatevann? Hva skjer med muggsoppen under behandling av vannet?

- Hva kan muggsoppen føre til av helseskader? Er det for eksempel slik at dersom vi gjennom drikkevannet blir tilført lave verdier av helseskadelig muggsopp over lang tid (tiår), kan det tenkes å påvirke immunforsvaret og være en viktig årsaksfaktor ved flere typer sykdommer?

- Muggsopp kan i så fall potensielt representere en vesentlig helserisiko og et samfunnsøkonomisk problem.

Føre var

Ved Rikshospitalet har man allerede innført en føre var-strategi. Pasienter som av en eller annen grunn har fått en grundig svekkelse av immunforsvaret, får ikke dusje på vanlig måte.

I stedet tappes det varmt vann i badekar, som så står til avkjøling samtidig med at vanndråpene/aerosolene i lufta får lagt seg.

- Her har man allerede konkludert med at vann er en potensiell forurensningskilde for muggsopp sett i forhold til human helse, sier Hageskal.

Verktøy for forvaltning

Forskerne har undersøkt prøver av råvann, rensa vann og vann fra punkter i ledningsnettet tilknyttet vannverk over hele landet. Resultatene viser et forholdsvis høyt innhold av muggsopp og stor artsvariasjon.

Det er mer muggsopp i vann fra overflatekilder enn i vann fra grunnvannskilder, men det er mer muggsopp i grunnvannsprøvene enn det som er rapportert fra grunnvann i andre land.

Funnene tyder også på at muggsopp kan vokse i selve ledningsnettet, slik at det ikke er nok å rense vannet i vannverket. Når det tappes fra kranen eller dusjen, er mugginnholdet ofte like høyt som i utgangspunktet, før behandlingen.

Mugg og bakterier

Bakteriologiske undersøkelsene av det samme vannet viser videre at det ofte er sammenheng mellom mugg og enkelte typer bakterier. Dette er bakterier som har sitt naturlige tilholdssted i jorda, og det kan tyde på at muggsoppen stammer fra jord.

- For å få vite mer om dette, er vi er i gang med å ta prøver blant annet fra Maridalsvannet i Oslo fra steder med jordtilsig, sier Hageskal.

Hun legger til at det har vært et meget innovativt prosjekt, og at det har utkrystallisert seg en rekke nye problemstillinger som i neste omgang vil være interessante forskningstema.

- Vi håper at resultatene fra prosjektet vil danne et godt kunnskapsgrunnlag for et verktøy for drikkevannsforvaltningen i Norge.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse