Bakgrunn: Ferie: Ut på tur

Hvor mange av oss reiser på ferie? Hvor reiser vi? Og hvorfor reiser kvinner oftere og lengre på ferie enn menn? Her finner du tall og fakta om ferievaner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fire av fem på ferie

Etter en økning på begynnelsen av 1970-tallet har andelen som hvert år reiser på ferie vært svært stabil:

Årlig reiser i underkant av 80 prosent av befolkningen på ferie. I gjennomsnitt drar vi på 1,7 ferieturer per år, og dette tallet har vært stabilt de siste årene.

Ferieturenes lengde har holdt seg konstant omkring 15-16 dager. Blant dem som faktisk drar på ferie, er gjennomsnittlig antall turer 2,1, og de tilbringer til sammen ca. 21 dager på ferie; bare en svak økning de siste ti årene.

Når dette ikke har økt mer, har det sannsynligvis sammenheng med den økte utbredelsen av såkalte «weekend-turer»; for eksempel storbyferie med to-tre overnattinger. Siden -ferieundersøkelsene bare omfatter turer med fire eller flere overnattinger, faller denne typen turer ut av statistikken.

Tyskland og Norge på ferietoppen

Nordmenn er, etter tyskerene, de som oftest reiser på ferie. Deretter følger nederlendere og dansker.

I Italia er under halvparten av befolkningen på ferie hvert år, og i Portugal bare vel en fjerdedel.

De velstående oftest på ferie

Å reise på ferie koster penger. Det er derfor ikke overraskende at økonomien har stor betydning for ferieaktiviteten.

Nesten ni av ti i husholdninger med inntekt over 500 000 var på ferie i 2007, mens dette gjaldt bare fem av ti i husholdninger med en inntekt mellom 100 000 og 200 000.
Blant dem med lavest inntekt var det likevel noen flere som var på ferie, noe som nok skyldes at vi i denne gruppen finner mange studenter. Et liknende mønster finner vi når det gjelder antallet ferieturer.

Personer med høy inntekt reiser altså oftere på ferie, men god økonomi fører ikke til flere overnattinger. Snarere tvert imot:

Det er de med lavest inntekt som foretar de lengste turene (i gjennomsnitt 23 overnattinger). Dette blant annet fordi vi i denne gruppen finner mange studenter og pensjonister, to grupper som gjerne er lenge borte når de først reiser.

Det er særlig eldre og personer med lav inntekt som ikke reiser på ferie.

Oftere til utlandet

Stadig flere reiser utenlands i ferien. På begynnelsen av 1990-tallet reiste nesten en tredjedel av de ferierende utenlands utenom Norden. Denne andelen nærmer seg nå 40 prosent.

Av alle ferieturer gikk nesten 60 prosent til utlandet i 2007, og siden utenlandsferier ofte er av lengre varighet, utgjør disse over 60 prosent av alle overnattinger. Slik sett ferierer vi nå mer i utlandet enn i Norge.

I Europa er belgiere, irer, dansker, østerrikere, nederlendere og tyskere de ivrigste utenlandsfarerne og legger mellom 60 og 80 prosent av ferieturene til utlandet. Til sammenlikning går bare vel 10 prosent av grekernes og spanjolenes ferieturer utenlands.

Kvinner reiser oftere – og lengre

Kvinner reiser oftere på ferie enn menn. Slik har det vært lenge, men tendensen synes å ha blitt forsterket de siste årene:

I 2007 var 82 prosent av alle kvinner på én eller flere ferieturer, sammenliknet med 75 prosent av mennene. Og kvinnene reiste på litt flere ferieturer enn mennene.

Kvinner hadde også flere overnattinger, noe som til en viss grad henger sammen med at kvinner litt oftere reiser utenlands:

52 prosent av alle utenlandsferier ble foretatt av kvinner. En grunn til at kvinner oftere enn menn reiser på ferie, kan være at menn reiser dobbelt så mye i forbindelse med jobben og dermed får tilfredsstilt noe av utferdstrangen på denne måten.

Spania mest populært

Spania er klart det mest populære reisemålet i utlandet, med mer enn 600 000 reiser i året. Deretter følger Danmark, Sverige og Hellas. Disse fire landene har lenge (i litt varierende rekkefølge) vært de klart mest besøkte.

3,2 millioner utenlandske turister

Etter flere år med økning, var det i 2008 en liten nedgang i antallet utenlandske turister i Norge – til 3,2 millioner. Flest kom fra Sverige (25 prosent), fulgt av Tyskland (16 prosent) og Danmark (14 prosent). Deretter fulgte Storbritannia, Nederland og USA.

Utenlandske turister tilbringer i gjennomsnitt i overkant av 7 døgn her i landet.
 

Kilde:

Artikkelen er hentet fra Dette er Norge, en publikasjon fra SSB som presenterer det norske samfunn i tall og statistikk:
http://www.ssb.no/norge/

Powered by Labrador CMS