Brigt Dale og Grete Hovelsruds forskning havner på bordet til de arktiske utenriksministrene i mai. (Foto: Thoralf Fagtertun)
Brigt Dale og Grete Hovelsruds forskning havner på bordet til de arktiske utenriksministrene i mai. (Foto: Thoralf Fagtertun)

Leverer kunnskap til arktiske utenriksministre

I april samles 250 forskere i Virgina for å diskutere innholdet i forskningsrapporten «Adaptation Action for a Changing Arctic». I mai skal rapporten legges frem for utenriksministrene i de åtte arktiske statene i forbindelse med ministermøtet i Arktisk råd i Alaska.

– Rapporten leverer kunnskap som bidrar til å forme politiske beslutninger, sier Dale.

Men med den nye rapporten som legges frem i mai, retter Arktisk råd oppmerksomheten mot hvordan samfunn i Arktis må og kan tilpasse seg endringene som finner sted. Dette er tema som Nordlandsforsknings folk har peiling på.

– Jeg har vært med å skrive kapitlet som omhandler lokale og regionale holdninger til forandringene som skjer i Barentsregionen, og på hvilken måte man fra lokalt hold har kunnet påvirke beslutningsprosesser, sier Dale.

Hovelsrud har på sin side ledet arbeidet med å se på hva som vil kreves av beslutningstakere og lokalsamfunn for å møte både utfordringer og muligheter knyttet til utviklingen i Arktis, med særlig fokus på Barentsregionen.

– Her er tilpasning et nøkkelord som både gjelder klimaendringer og samfunnsendringer. Arktis er et viktig område på mange måter, sier Hovelsrud.

– Vi må koble den økte internasjonale interessen for de enorme naturressursene sammen med både lokale utfordringer og klimaendringer for å forstå hva som skal til for å sikre bærekraftige arktiske samfunn.

Powered by Labrador CMS