Forskere tar for seg fengselsarkitektur i en ny bok fra KRUS.  (Foto: Helge Høifødt / Wikimedia commons)
Forskere tar for seg fengselsarkitektur i en ny bok fra KRUS. (Foto: Helge Høifødt / Wikimedia commons)

Hvilken ideologi representerer fengselsbygg?

Hva er fengselsarkitektur og hvordan kan den studeres? Hvilke ideologier og ideer kommer til uttrykk i fengsler til ulike tider og på ulike steder? Hva betyr bevegelser i fengselslandskap? Hva er utside og innside av et fengsel? Hva har et lunsjbord å gjøre med fengselsarkitektur?

Dette er noen sentrale spørsmål i tekstene i den nye antologien Prison architecture and humans. Boken er et resultat av samarbeid mellom arkitekter og forskere i Italia, Norge og Sverige.

Den tilbyr nye tilnærminger til fengselsdesign, fengselsartefakter, fengselshverdagsliv og innesperrede kropper.

Hele boken ligger åpent tilgjengelig på nett.