Her pirkes det store veggmaleriet fram.
Her pirkes det store veggmaleriet fram.

Skulle pusse opp - fant Maya-veggmaleri

Et flere hundre år gammelt veggmaleri ble funnet bak malingen i et lite hus i Guatemala.

Publisert

Dette veggmaleriet ble forsiktig avdekket gjennom flere år i et lite hus i byen Chajul i Guatemala, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Antiquity.

Forskerne fra blant annet Polen og Guatemala har analysert og datert kunstverket, som sannsynligvis har vært skjult av maling i flere hundre år.

Veggmaleriet er laget over lang tid, sannsynligvis i flere perioder på 1600- og 1700-tallet – en tidsepoke hvor den spanske kolonimakten ikke hadde like kraftig grep om lokalbefolkningen.

Maleriene viser flere forskjellige rituelle scener, og figurene bærer preg av å være kledd i Maya-drakter. Samtidig er det betydelig innflytelse fra spansk og katolsk kirkekunst, som vi skal komme tilbake til.

Men først: Hvem lagde disse veggmaleriene?

Mange Maya-grupper

Gruppen som kalles Maya-indianere er en bred og sammensatt samling med mange forskjellige undergrupper. Mange eksisterer fortsatt i dag, og Maya-kulturen kan spores tilbake flere tusen år. Allerede rundt 1000 f.Kr. fantes det komplekse samfunn i dagens Mexico og Guatemala som satte opp monumentale byggverk.

Nylig ble det avdekket en 1400 meter lang plattform som sannsynligvis ble bygget av Maya-folk, som du kan leser mer om på forskning.no.

I dette området er det Maya-gruppen som kalles Ixil Maya som holder til, og det er sannsynligvis medlemmer av denne gruppen som har laget veggmaleriene.

Forskerne forteller at lokale religiøse organisasjoner, kalt cofradias, begynte å vokse fram på 1600-tallet. På denne tiden var som sagt ikke den spanske kontrollen over området like kraftig som før, og de religiøse tradisjonene fra før kolonitiden fikk en oppsving.

Dette huset, som nylig var et bolighus, ble sannsynligvis brukt til møter, seremonier og sammenkomster for en slik confradia.

En 3D-modell av huset som veggmaleriet ble funnet i.
En 3D-modell av huset som veggmaleriet ble funnet i.

Blanding av spansk og Maya

Veggmaleriene viser forskjellige scener fra forskjellige ritualer, og flere har innslag av spansk kultur. Dette viser opptaket av spansk kultur blant Maya-indianerne i området.

En scene viser tre musikere som spiller for en figur, kanskje en danser, i en stor drakt, som har elementer av både spanske klær og Maya-detaljer.

De tre musikerne spiller blant annet på en tradisjonell Ixil-fløyte, som fortsatt brukes i området i dag. En annen spiller på en chirima, et blåseinstrument som ble innført av spanske kolonifolk.

Menneskene som står bak disse veggmaleriene var kanskje medlemmer av disse lokale religiøse organisasjonene, som både organiserte lokale katolske sammenkomster, samt de mer tradisjonelle religionene.

Denne delen av veggmaleriet viser flere musikere.
Denne delen av veggmaleriet viser flere musikere.

Referanse:

Zralka mfl: The Maya wall paintings from Chajul, Guatemala. Antiquity 2020. DOI: 10.15184/aqy.2020.87. Sammendrag