Denne digre plattformen, i brunt, er mer enn 1400 meter lang og nesten 400 meter bred. Den ble brukt til serimoniell astronomi.
Denne digre plattformen, i brunt, er mer enn 1400 meter lang og nesten 400 meter bred. Den ble brukt til serimoniell astronomi.

Enormt Maya-byggverk funnet i Mexico

Plattformen er nesten halvannen kilometer lang, og ifølge forskere ble den sannsyligvis brukt til astronomiske seremonier.

Maya-kulturen strakk seg over en lang tidsperiode i Mellom-Amerikas historie. Chichen Itza, det digre bygningskomplekset i Mexico, ble bygget fra rundt 700 til 1300 e.Kr.

Men kulturen strekker seg enda lengre tilbake i tid. En stor, internasjonal forskergruppe har nylig avdekket en diger plattform, sannsynligvis bygget av Maya-indianere, en gang mellom 1000 og 800 f.Kr. Funnet er beskrevet i en artikkel i tidsskriftet Nature.

Denne plattformen var en samlings- og seremoni-plattform, og bygningstypen er kjent fra mange andre steder i Maya-områdene i dagens Mexico, Guatemala, og andre mellomamerikanske land.

Men denne plattformen er svært stor. Den måler 1400 meter i lengde og 400 meter i bredde. Hele platået er 10-15 meter høyere enn landskapet rundt var i Maya-tiden, og arkeologene antar at dette er den største av sitt slag fra den tidlige Maya-perioden.

Oppdaget med lys

Funnstedet kalles Aguada Fenix, og ligger i delstaten Tabasco, sør i Mexico. Det kan virke merkelig at en så stor konstruksjon har forblitt uoppdaget i lang tid, men plattformen har vært skjult bak trær og vegetasjon.

Det er den fortsatt, og plattformen og flere andre Maya-konstruksjoner har blitt avdekket ved hjelp av lidar. Et fly med en lidar flyr over et område, mens laseren skanner bakken under, og blir reflektert tilbake til en sensor. Når målingene er samlet inn, er det mulig å «fjerne» trær og andre objekter som dekker for landskapet.

Forskerne gjorde også utgravninger for å prøve å datere plattformen, noe de gjorde ved hjelp av mange forskjellige karbondateringer av arkeologiske prøver rundt plattformen, som ble lagt igjen av folkene som brukte området. Du kan lese mer om hvordan slik datering fungerer på forskning.no.

Lidar-teknikken er nå svært mye brukt i arkeologi, og tidligere undersøkelser i Mexico har avdekket tusenvis av til da uoppdagede Maya-funnsteder. En 2018-studie, publisert i tidsskriftet Science, dokumenterte blant annet hus, veier og jorder fra Maya-epoken over et stort område i Guatemala.

Slik ser området ut i et vanlig bilde, men det skjulte altså en diger plattform.
Slik ser området ut i et vanlig bilde, men det skjulte altså en diger plattform.

Astronomiske observasjoner?

Denne plattformen føyer seg sannsynligvis inn i en lang rekke med lignende byggverk i Mellom-Amerika. Det er funnet så mange av dem at de har fått sin egen kategori: E-gruppen. Men plattformen ved Aguada Fenix er altså spesielt stor.

Denne typen plattformer ble sannsynligvis brukt til en form for astronomi, ifølge antropologen Patricia A. McAnany ved Universitetet i Nord-Carolina. Hun har skrevet en kommentar i Nature om det nye funnet.

Hjørnene på plattformen tilsvarer nemlig solens posisjon på forskjellige tidspunkt på året, sett fra en egen haug bak plattformen. For eksempel vil solen stå opp over den østlige enden av plattformen om sommeren, og stå opp over den vestlige delen om vinteren.

Et eksempel på et senere, men lignende anlegg i Guatemalam kalt Uaxactun. Dette stammer fra rundt
Et eksempel på et senere, men lignende anlegg i Guatemalam kalt Uaxactun. Dette stammer fra rundt

Olmec-plattform

Forskerne mener plattformen sannsynligvis er inspirert av en annen diger menneskeskapt plattform, ved det store Olmec-funnstedet som kalles San Lorenzo Tenochtitlan- også i Mexico.

Olmec-kulturen regnes som den første, store mesoamerikanske kulturen, ifølge Store norske leksikon. Olmekerne regnes som forløperne til for eksempel Maya-siviliasjonen.

Ved San Lorenzo var det stor aktivitet i flere Olmec-byer mellom rundt 1200 og 900 f.Kr, og en av de mest kjente tingene de etterlot seg var digre steinhoder, noen rundt tre meter høye. Disse hodene har blitt forstått som representasjoner av høystatus-folk, men forskerne fant ikke noe tilsvarende ved plattformen ved Aguada Fenix.

Forskerne tolker dette som at det tidlige Maya-samfunnet sannsynligvis ikke var spesielt lagdelt, siden de lokale elitene ikke ble hedret på en like voldsom måte hos de tidligere olmekerne.

Funnstedet er sannsynligvis fra perioden rett etter at folkene i området levde mer som jegere og samlere. Etterhvert begynte de med mais-jordbruk, lagde keramikk og samlet seg i byer.

Et av de digre steinhodene fra San Lorenzo. Dette er to meter høyt.
Et av de digre steinhodene fra San Lorenzo. Dette er to meter høyt.

Referanse:

Inomata mfl: Monumental architecture at Aguada Fénix and the rise of Maya civilization. Nature, 2020. DOI:

Powered by Labrador CMS