Et spydene som ble funnet i Schöningen i Tyskland, slik det lå da det ble funnet. (Bilde: P. Pfarr NLD - Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege/CC BY-SA 3.0)
Et spydene som ble funnet i Schöningen i Tyskland, slik det lå da det ble funnet. (Bilde: P. Pfarr NLD - Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege/CC BY-SA 3.0)

Hvordan ble disse 300.000 år gamle spydene brukt av tidlige mennesker?

Kunne de kastes med nok kraft til å ta livet av store byttedyr? Sannsynligvis, ifølge et nytt forskningsprosjekt.

Publisert

Disse spydene er noen av de eldste sporene etter mennesker som har blitt funnet i Europa, og er de tidligste våpnene i verdensdelen som forskerne vet om.

De har blitt datert til å være et sted mellom 340.000 og 300.000 år gamle, og de ble funnet på slutten av 1990-tallet i Schöningen i Tyskland.

På grunn av helt eksepesjonelle og lufttette bevaringsforhold hadde åtte trespyd overlevd her i flere hundre tusen år. Arkeologene fant også tusenvis av dyreknokler på dette stedet.

Dette er så lenge siden at det ikke fantes moderne mennesker i Europa. Homo sapiens dukket opp i Europa for litt over 40.000 år siden. Neandertalerne dukket opp i Europa for mer enn 400.000 år siden.

Det er sannsynligvis neandertalere som har brukt og laget disse spydene.

Men hvordan ble disse spydene brukt, og hva slags kraft kunne disse spydene få hvis de ble kastet av en dyktig spydkaster?

Kastespyd?

Dette er spørsmål som omhandler tidlige menneskers utvikling. I menneskelig utvikling regner forskerne med at spyd som brukes til å stikke med er tidligere på utviklingsstigen enn kastespyd.

Men spydene fra Schöningen er spisse i begge ender, noe som kan bety at de ble brukt som kastespyd.

En ny forskningsartikkel i tidsskriftet Scientific reports beskriver forsøk på å bruke kopier av disse spydene som kastespyd. Forskerne vil lage en detaljert beskrivelse av hvordan spydene oppfører seg når de blir kastet, slik at kunnskapen kan brukes i andre forskningsprosjekter.

Spydkastere

Forskerne har laget kopier av et av Schöningen-spydene, og rekruttert spydkastere til å teste ut disse spydene.

Spydkastere kan kaste spyd, men de er ikke trent opp til å treffe et mål på banen. Forskerne testet også hvordan det gikk da de skulle treffe noe, et mål laget av høy. De målte også hvor mye kraft spydet traff med.

En av spydkasterne som var med på forsøket. (Bilde: Milks et al/Scientific reports)
En av spydkasterne som var med på forsøket. (Bilde: Milks et al/Scientific reports)

Spydkasterne klarte å kaste spydet godt over 20 meter, og forskerne mener det er rimelig å anta at disse spydene kunne kastes mellom 15 og 20 meter med relativ nøyaktighet.

Hastigheten på spydet var også høy nok til å kunne anta at spydet kunne kastes med nok kraft til å felle et byttedyr. Men studien har ikke undersøkt dette i større detalj. Forskerne mener det må mer spesialiserte forskningsprosjekter til for å kartlegge skadepotensialet.

Dette er eksperimenter som sier noe om disse spydenes egenskaper, og at de kunne brukes som kastespyd. Allikevel er det usikkert om de faktisk ble brukt, siden brukerne ikke var moderne mennesker, men neandertalere.

Referanse:

Milks mfl: External ballistics of Pleistocene hand-thrown spears: experimental performance data and implications for human evolution. Scientific Reports 2019, volume 9, Article number: 820 (2019)