Det sesongjusterte sykefraværet økte i 4. kvartal i fjor og var på 6,7 prosent.
Det sesongjusterte sykefraværet økte i 4. kvartal i fjor og var på 6,7 prosent.

Nytt koronaår og influensa ga høyeste sykefravær siden 2009

Antallet tapte dagsverk på grunn av sykefravær økte med 12 prosent fra 2021 til 2022.

Sykefraværet i 2022 var på 6,8 prosent. Et så høyt nivå har vi ikke sett siden svineinfluensaen i 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– 2022 var preget av mye korona og influensa, i tillegg til en mer normal arbeidsdag for mange med like mye kontakt som tidligere og mindre hjemmekontor. Det høye sykefraværet i 2022 gjenspeiler dette, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

39,2 millioner tapte dagsverk

Fraværsprosenten på 6,8 prosent innebærer 39,2 millioner tapte dagsverk.

Når egen- og legemeldt sykefravær justeres for sesongvariasjoner, viser det at egenmeldt sykefravær økte mest.

– Det har vært mye svingninger i det egenmeldte sykefraværet siden starten av koronapandemien i 2020. I næringene undervisning og helse- og sosialtjenester ser vi at det egenmeldte sykefraværet har variert mest. En mulig forklaring er at disse næringene har vært mest utsatt i perioder med mye smitte, sier Køber.

Flest innen pleie, barnehage og skole ble sykmeldt av lege

Det høyeste legemeldte sykefraværet blant alle yrkesgrupper i fjerde kvartal i fjor var hos pleiemedarbeidere og barnehage- og skoleassistenter. De hadde legemeldt sykefravær på henholdsvis 9,1 og 9,7 prosent.

– Pleiemedarbeidere og barnehage- og skoleassistenter er blant yrkesgruppene med flest antall jobber. Et høyt sykefravær i disse yrkesgruppene vil dermed være med på å øke det totale sykefraværet. Det jobber flest kvinner i disse yrkene, åtte av ti jobber tilhører kvinner, sier Køber.

I yrkene der det jobber flest menn er det høyest legemeldt sykefravær blant lastebil-, buss- og trikkeførere og bygningsarbeidere med henholdsvis 7,3 og 6,4 prosent sykefravær.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS