En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Liss Daviid (t.h) er hun ikke i tvil om at møtet med jobbspesialist Margrete Haldorsen Nygård (t.v) var helt avgjørende for at hun kom tilbake i jobb.
Liss Daviid (t.h) er hun ikke i tvil om at møtet med jobbspesialist Margrete Haldorsen Nygård (t.v) var helt avgjørende for at hun kom tilbake i jobb.

NAV og UiT-forskere skal finne ut hva som får folk tilbake i jobb

Publisert

I to år har UiT Norges arktiske universitet forsket på NAV. Det har vært to år med dypdykk i fem arbeidsområder i NAV-systemet, inkludert intervjuer av ansatte, arbeidsgivere, jobbsøkere og analyse av svarene.

– Vi trenger ikke lange forskningsartikler om hvorfor folk er i problemer, vi trenger å finne løsninger på hva som kan hjelpe flere ut i arbeid. Men det må være kunnskapsbasert, vi må vite hva som virker, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.

NAV ønsker at UiT skal bli ledende i verden på forskning de selv har bruk for. Liss Daviid roser samarbeidet. Hun fikk jobb gjennom et av NAV-tilbudene UiT bidrar til å forbedre, nemlig bruken av jobbspesialister hos NAV.

– For meg tok livet en helt ny vending etter møtet med jobbspesialisten min, sier Daviid.

Tett oppfølgingen av enkeltpersoner, målrettet jobbing inn mot arbeidsgivere har gitt fantastiske resultater. Likevel gir foreløpige forskningsfunn ved UiT grunn til uro.

– Jobbspesialistene har et så stort arbeidspress at mange ikke ser for seg å være i jobben veldig lenge, sier May Camilla Munkejord, professor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT.

– Forhåpentligvis kan våre forskningsfunn være med på å justere rammene for den jobben som jobbspesialistene skal gjøre. Ikke minst håper vi at forskning kan bidra til å kvalitetssikre opplæringen og veiledningen som jobbspesialistene får slik at de settes i stand til å gjøre en best mulig jobb, sier Munkejord.

Forskningsprosjektet varer i fire år.

Les mer om saken og se videoer på UiT sine nettsider.