Saken er produsert og finansiert av International Research Institute of Stavanger (IRIS) - Les mer

Mer nyskapende med Facebook

Digitale møteplasser er ett av tiltakene som kan gi mer nyskapende arbeidsplasser, ifølge ny studie.
14.4 2011 05:00

Gjennom en studie av tjue norske bedrifter fikk forskere ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og NTNU inn data om hva bedriftene gjør for å trekke de ansatte med i innovasjonsprosessen.

De har blant annet pekt ut visse kulturelle kjennetegn som gir suksess.

– Åpenhet og god flyt av informasjon om den daglige driften og beslutninger som blir tatt, er vesentlig for å få til gode innovasjonsprosesser med aktive medarbeidere.

Det forteller Kåre Hansen som er leder for prosjektet og forskningssjef ved IRIS.

Han trekker videre fram at et godt samspill mellom ledelsen, de ansatte og tillitsmannsapparatet vil øke mulighetene for medarbeiderdrevet fornyelse.

– Dette gir de ansatte en følelse av delaktighet, stolthet og tilhørighet. Det er også en forutsetning at ledelsen i bedriftene ser at medarbeiderne representerer et innovasjonspotensial som er viktig å bruke, sier Hansen.

Innovasjonsportal

Ifølge Hansen, som har arbeidslivsforskning som spesialområde, er det ulike måter å utnytte innovasjonspotensialet til de ansatte på.

– Elektronisk forslagssystem og etablering av møtefora og digitale møteplasser som Facebook, kan spille en rolle. Dette må til slutt gi seg utslag i handlinger som ledelsen, de ansatte og tillitsmannsapparatet samlet kan sette ut i livet.

Hansen legger til at brukerstyrt innovasjon i samspill mellom kunde og bedrift også er et virkemiddel for å øke innovasjonspotensialet i bedriftene. Forskeren trekker fram et godt eksempel.

– Statoil har laget en innovasjonsportal hvor det blir lagt ut sentrale utfordringer som selskapet har. Det kan for eksempel dreie seg om at selskapet ber om innspill fra både egne ansatte og omverdenen på området boring.

– Denne typen åpen innovasjon er en tenkning som vi kommer til å se mer av, tror Hansen.


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Bakgrunn:

Studien er gjort på bakgrunn av et oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet hvor IRIS og NTNU samfunnsforskning har laget en håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.