Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Søvn er essensielt for å opprettholde god helse, både fysisk og psykisk, ifølge professor Bjørn Bjorvatn.
Søvn er essensielt for å opprettholde god helse, både fysisk og psykisk, ifølge professor Bjørn Bjorvatn.

Gravide bør ikke arbeide mer enn ett nattskift i uken

Det anbefaler 15 ledende nattskiftforskere i Norden.

– Vi anbefaler at gravide ikke arbeider mer enn ett nattskift i uken, for å redusere risiko for spontanabort, sier professor Bjørn Bjorvatn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

Han har deltatt i en gruppe med 15 ledende nattskiftforskere og søvnforskere i Norden som har blitt enige om en anbefaling for skiftarbeid, basert på eksisterende studier.

Nattarbeid forstyrrer

Formålet er å redusere risiko for en rekke sykdommer som er forbundet med nattarbeid og forstyrret søvn.

Forskerne i gruppen så spesielt på skiftarbeid i forhold til brystkreft, hjerte- og karsykdom og på komplikasjoner for gravide.

Anbefalingen for nattskift er publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Slik er anbefalingene for nattskift:

  • Skiftarbeidet bør ikke være lengre enn ni timer.
  • Det bør være mer enn elleve timer mellom ulike skift.
  • Man bør ikke jobbe mer enn tre nattskift på rad.
  • Gravide bør ikke jobbe mer enn ett nattskift i uken.

Regel om nattarbeid

Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsmiljøloven definerer nattarbeid som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.

Kilde: Arbeidstilsynet

Søvn er essensielt

Søvn er essensielt for å opprettholde god helse, både fysisk og psykisk, ifølge Bjorvatn. Hvis vi forstyrrer søvnen, så forstyrrer vi også biologien.

– Det er vel dokumentert at lite søvn i seg selv gir økt risiko for en rekke sykdommer. Derfor er det naturlig å tenke seg at også skiftarbeid har en tilsvarende risiko, fordi søvnen blir forstyrret. Det er derfor vi kommer med en samlet anbefaling om nattskift, sier Bjørn Bjorvatn.

Referanse:

Anne Helene Garde mfl.: How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks, Scand J Work Environ Health, 2020. Sammendrag. Doi:10.5271/sjweh.3920

Powered by Labrador CMS