Forskningsskipet Kronprins Haakon har undersøkt krillbestanden i Antarktis. Her er skipet fotografert i Arktis ved en tidligere anledning. (Foto: Norsk Polarinstitutt, Ann Kristin Balto, NTB scanpix)
Forskningsskipet Kronprins Haakon har undersøkt krillbestanden i Antarktis. Her er skipet fotografert i Arktis ved en tidligere anledning. (Foto: Norsk Polarinstitutt, Ann Kristin Balto, NTB scanpix)

72 millioner tonn krill i fangstområdet i Antarktis

Krillbestanden i Sørishavet er beregnet til 72 millioner tonn. Dette er den første beregningen på 19 år av hvor mye krill det er i denne fiskerisonen.

I januar i år la forskningsfartøyet Kronprins Haakon fra kai i Chile og satte kursen sørover til Antarktis. Målet var å undersøke hvor mye krill det er i området av Sørishavet der det drives kommersielt fiske.

Havforskningsinstituttet hadde ansvar for det internasjonale toktet, som ble utført av seks fartøy. Det norske skipets tokt varte i 46 dager og dekket over 4600 nautiske mil – med om lag 70 prøvestasjoner.

Antarktisk krill blir ikke større enn 6 centimeter og veier opp til 2 gram, men spiller likevel en avgjørende rolle i økosystemet i Sørishavet. Av den grunn er det avgjørende at det ikke fiskes mer krill enn det som er forsvarlig.

Beregningen skal nå kvalitetssikres og blir en del av kunnskapsgrunnlaget for kvotesettingen i fremtiden. Gjeldende årlig kvote er på 620 000 tonn og det blir fisket om lag halvparten av dette.

I dag er det hovedsakelig Norge, Kina, Sør-Korea og Chile som fisker etter krill i området.

Powered by Labrador CMS