Dette er en av de første studiene der forskere har målt promillen hos en høy andel av de som blir innlagt med hodeskader.

(Foto: igorstevanovic / Shutterstock / NTB scanpix)
Dette er en av de første studiene der forskere har målt promillen hos en høy andel av de som blir innlagt med hodeskader. (Foto: igorstevanovic / Shutterstock / NTB scanpix)

Mye høyere risiko for alkoholrelaterte hodeskader i desember

I desember er svært mange av pasientene som legges inn på sykehus med hodeskade alkoholpåvirket. Risikoen for en alkoholrelatert hodeskade er seks ganger større enn i januar.

Forskere ved St. Olavs hospital og NTNU har sett på årsaker til og tidspunkt for traumatiske hjerneskader.

Det viser seg at 29 prosent av pasientene har alkohol i blodet når de kommer inn på sykehuset.

– Dette er en høy andel, og det viser at alkoholinntak er en viktig risikofaktor for å få hodeskader. Median promille var på 1,9, noe som jo er ganske høyt, sier lege og førsteforfatter på studien, Vera Vik Bjarkø.

Dette er en av de første studiene der forskere har målt alkoholprosenten hos en høy andel av de som blir innlagt med hodeskader.

En traumatisk hjerneskade er en skade på hjernen forårsaket av noe fra utsiden. I studien fant man at 47 prosent av hodeskadene skyldtes fall og 42 prosent trafikkulykker. 493 pasienter som var innlagt ved St. Olavs hospital med moderate til alvorlige hodeskader i perioden 2004-2014 var med i studien.

Flest med promille i desember

Desember er en av månedene med flest hodeskader. Og i desember var det spesielt mange av disse pasientene som var alkoholpåvirket.

Nesten seks ganger så mange pasienter hadde inntatt alkohol i desember sammenlignet med i januar.

– Vi så at det var svært mange som ble innlagt med promille i desember. I denne måneden var også 70 prosent av hodeskadene forårsaket av fall, mens det er mer jevnt fordelt mellom fall og trafikkulykker ellers i året, forteller Bjarkø.

Et typisk fall som kan forårsake hodeskader kan være for eksempel ned trappa eller fra høyder, men også et fall fra lav høyde kan føre til alvorlige skader.

Tidligere forskning har vist at desember er en av de månedene hvor nordmenn drikker mest.

– Det er mange fester i desember, og i Norge har vi kultur for å drikke mye når vi først drikker alkohol, og da kan det være lett å miste kontrollen, sier Bjarkø.

I tillegg er desember en måned hvor vi har ferie, noe som også kan øke den generelle risikoen for hodeskader, ifølge Bjarkø.

Mange hodeskader om sommeren

Juni og juli var også måneder med mange hodeskader.

– Om sommeren var det en økning både i hodeskader der alkohol var involvert, og der den skadde ikke var alkoholpåvirket. Det er generelt mer ulykker i ferietid, når man er mye ute og i bevegelse. Dessuten er dette sesong for både motorsykkel, moped og sykkel, noe som kan medføre skader, sier Bjarkø.

Studien viser også at det var flere hodeskader på lørdager enn ellers i uka.

75 prosent av de som skadet seg var menn.

– Det kan nok ha noe å gjøre med at menn i større grad er villige til å ta risiko, sier Bjarkø.

Pasientene i studien hadde moderate til alvorlige hodeskader, det vil si at de som kun hadde en lett hodeskade – ofte kalt hjernerystelse - ikke er inkludert.

– Denne pasientgruppen har oftest redusert bevissthet eller er bevisstløse når de kommer inn på sykehuset, og mange av dem får varige skader. Noen blir helt friske, noen får store handikap eller mer skjulte handikap som nedsatt konsentrasjon op oppmerksomhet, samt redusert evne til planlegging og gjennomføring, forteller Bjarkø.

Rundt 30 prosent av de med alvorlige hodeskader dør.

Rammer unge

Traumatiske hjerneskader rammer mange unge. 25 prosent av pasientene var i alderen 16 til 25 år.

– Dette får store konsekvenser for de som rammes. Derfor er det viktig å se på årsakene til at slike skader skjer, for å se om det kan gjøres tiltak for å forebygge, sier Bjarkø.

Hun sier resultatene fra studien kan være nyttige for sykehusene når de skal planlegge vaktberedskapen sin.

– Den viser hvilke tidspunkter og sesonger det er spesielt behov for kompetanse på sykehuset. Dessuten tyder studien på at rehabiliteringssentrene bør ha god bemanning om sommeren, siden mange skader seg nettopp da, sier Bjarkø.

I tillegg viser studien hvor stor risikofaktor alkoholinntak er for hodeskader.

– Resultatene kan viser hvor viktig det faktisk er å begrense alkoholinntaket, for eksempel i julebordssesongen, sier Bjarkø.

Studien er publisert i tidsskriftet World Neurosurgery.

– Ofte uerfarent personell på jobb

Overlege Terje Sundstrøm jobber ved Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Han har selv forsket på hodeskader.

– Mange i det norske helsevesenet har erfaring med funnene i studien. Alkoholpåvirkning er en kjent risikofaktor for hodeskader, og det er økt forekomst i ferier, helger og høytider, sier Sundstrøm.

Han påpeker at mange av disse pasientene kommer inn på kveld eller natt når det kun er vaktbemanning på sykehusene.

– Ofte er det også på disse tidspunktene det er mest uerfarent personell på jobb. Dette kan noen ganger være en utfordring å håndtere, ettersom det ofte er behov for omfattende og spesialisert sykehusbehandling hos pasienter med moderate og alvorlige hodeskader, sier han.

– Mange hodeskader kunne trolig vært unngått

26 prosent av pasientene som skadet seg i trafikkulykker, hadde promille.

– Dette er bekymringsfullt, men dessverre ikke overraskende. Kjøring eller sykling i alkoholpåvirket tilstand er ikke bare farlig for en selv, men også for andre trafikanter. Studiens resultater kan også si noe om når det er mest hensiktsmessig å gjennomføre promillekontroller i trafikken, sier Sundstrøm.

Han sier det er nærliggende å tro at mange hodeskader i alkoholpåvirket tilstand kunne vært unngått.

– Slike skader kan ha store konsekvenser for den enkelte, familien og samfunnet, med behov for langvarig rehabilitering og alvorlig fysisk og kognitiv funksjonssvikt, påpeker Sundstrøm.

Referanse:

Vera Vik Bjarkø m.fl: Time of Injury and Relation to Alcohol Intoxication in Moderate-to-Severe Traumatic Brain Injury: A Decade-Long Prospective Study, World Neurosurgery, oktober 2018

Powered by Labrador CMS