– Veldig få, bare tre prosent av deltakerne ble alt i alt mer narsissistiske fra de var 18 til de ble 41 år, sier Eunike Wetzel, professor i psykologi ved Otto-von-Guericke University.
– Veldig få, bare tre prosent av deltakerne ble alt i alt mer narsissistiske fra de var 18 til de ble 41 år, sier Eunike Wetzel, professor i psykologi ved Otto-von-Guericke University.

De fleste blir mindre narsissistiske med årene

De som var mest forfengelige som 18-åringer hadde mindre stabile kjærlighetsforhold senere i livet, og narsissister havner oftere i lederroller, ifølge ny studie.

Publisert

En gruppe forskere har undersøkt hvordan personligheten til studenter i 18-års alderen hadde forandret seg, 23 år senere.

Forskerne ville finnet ut om deltakerne ble mer eller mindre selvopptatte med årene, og om narsissistiske personlighetstrekk så ut til å ha noen sammenheng med helse, karrière, trivsel og kjærlighetsforhold senere i livet.

Eldre tenker gjerne at dagens ungdom må være spesielt selvfokuserte i forhold til det de selv var, skriver forskerne i studien som er lastet opp på nettstedet psyarxiv.com. Det kan komme av at unge til alle tider generelt er mer selvopptatte, men det forandrer seg med alderen. Iallefall for de fleste.

Forskerne brukte et datasett fra 1992, der 486 studenter ved Universitetet i California, Berkeley, ble personlighetstestet. Så tok de kontakt med de samme personene 23 år senere for en oppfølgingsstudie. 237 personer deltok på ny og var da rundt 41 år.

Undersøkte tre personlighetstrekk

Forskerne målte narsissisme ved å se på tre trekk: Forfengelighet, lederskap og følelsen av å være spesielt berettiget.

Følelsen av å være spesielt berettiget går ut på å føle at man har rett på spesiell behandling og at man forventer at andre skal oppfylle ens ønsker. Dette er det mest giftige av de tre trekkene når det kommer til mellommenneskelige forhold, ifølge forskerne.

Forfengelighet handler om være opptatt av utseende og det å ha en tilbøyelighet til å ønske oppmerksomhet. Forfengelighet er også koblet til grandiose fantasier om suksess.

Lederskap regnes for å være lettere å tilpasse forskjellige livssituasjoner og er forbundet med et ønske om å lede andre, svært god selvtillit og det å være målrettet.

Mindre selvopptatte

Forskerne fant ut at i det store og hele, så ble de fleste mindre selvopptatte med alderen.

– Veldig få, bare 3 prosent av deltakerne ble alt i alt mer narsissistiske fra de var 18 til de ble 41 år, sier Eunike Wetzel, professor i psykologi ved Otto-von-Guericke University, i en pressemelding.

En rekke studier viser at vi generelt blir mer vennlige og følelsesmessig stabile når vi blir eldre. Forskning.no har tidligere skrevet om dette i denne saken.

Da sa aldersforsker Per Erik Solem at det handler om at vi blir mer modne.

– Man blir tryggere, mer omtenksom, mer tolerant, og mindre oppfarende og hissig, sa Solem.

Forskerne bak den nye studien skriver at funnene er i tråd med det de forventet.

– Vi fant moderat til stor reduksjon i generell narsissisme, forfengelighet og følelse av berettigelse. Disse funnene stemmer overens med modenhetsprinsippet i personlighetsutvikling. Når unge voksne blir eldre, blir de mindre selvfokuserte og mer pro-sosiale.

Et trekk var nokså stabilt

Bernt Roberts, en av forskerne bak studien og professor i psykologi ved University of Illinois. (Foto: L. Brian Stauffer)
Bernt Roberts, en av forskerne bak studien og professor i psykologi ved University of Illinois. (Foto: L. Brian Stauffer)

Funnene kan berolige de som er bekymret for at unge er overdrevent selvopptatte, mener Bernt Roberts, en av forskerne bak studien og professor i psykologi ved University of Illinois.

– Med tiden så ser det ut til at de fleste vil snu seg vekk fra sine tidligere narsissistiske tendenser, sier han i pressemeldingen.

Likevel gjenspeiler funnene tidligere forskning som viser at personlighetstrekk er nokså stabile. De som var mer narsissistiske enn andre når de var 18, var fremdeles mer narsissistiske når de var 41. Men sammenlignet med seg selv, scoret mange lavere.

Det å føle seg spesielt berettiget var det mest stabile trekket, mens graden av forfengeligheten forandret seg mest.

Forfengelige hadde kortere kjærlighetsforhold

Forskerne spurte 41-åringene om deres livserfaringer innen karrière, kjærlighetsforhold, helse og hvor fornøyde de var med livet.

Forfengelighet var det trekket som endret seg mest ut i fra hva deltakerne hadde opplevd. Det å få barn og være i et seriøst forhold var koblet til mindre forfengelighet når deltakerne ble 41.

De som var mest forfengelige når de var 18, hadde derimot oftere hadde hatt ustabile kjæresteforhold og ekteskap. De var oftere skilte og hadde sjeldnere barn.

– Disse funnene stemmer med tidligere forskning som tyder på at personer som scorer høyt på narsissisme har en tendens til å legge mindre innsats i intime forhold, skriver forskerne.

På den positive siden så rapporterte de forfengelige om bedre helse og hadde lavere BMI. Dette har sannsynligvis med å gjøre at de har lagt mer vekt på utseende og dermed trening og sunne matvaner.

Narsissistiske fikk oftere lederroller

De som følte at de var spesielt berettiget når de var 18, opplevde flere negative livshendelser og var mindre fornøyde med livet enn andre når de var rundt 40.

Personer som scoret høyt på lederskap og generelt på narsissistiske trekk som 18-åringer hadde en tendens til å ha jobber som ga dem kontroll over andre. De hadde oftere muligheten til å ansette og sparke folk. Det var ellers ingen sammenheng mellom narsissisme og lønn, trivsel på jobben, hyppige karrièrebytter eller finansielle problemer.

– Vi fant ut at narsissistiske, unge voksne hadde større sannsynlighet for å havne i lederroller 23 år senere, noe som antyder at egoistiske, arrogante individer blir belønnet med mektigere organisatoriske roller, sier Emily Grijalva, professor ved Washington University in St. Louis.

– Personer som ledet andre hadde mindre reduksjon av narsissisme fra de var unge voksne til de ble middelaldrende. Det betyr trolig at lederrollene bidro til å opprettholde tidligere nivå av narsissisme, sier Grijalva

Narsissisme er et av tre hovedtrekk som BI-professor Øyvind Martinsen tidligere har trukket frem som bidrar til den verst tenkelige sjefen: Nemlig en sjef som har en kombinasjon av narsissisme, psykopati og machiavellisme.

– Det faktum at narsissister havner i mektige stillinger som kontrollerer ressurser og potensielt trivselen til sine underordnede, fortjener større oppmerksomhet i organisasjonsforskning, skriver forskerne bak den nye studien.

Svakhetene ved studien er blant annet at utvalget ikke er så stort, og at alle deltakerne gikk på samme skole da de var 18 år, nemlig University of California, Berkeley. Mange hadde derfor høyt betalte yrker sammenlignet med grupper uten utdanning eller grupper som har gått på mindre prestisjefylte skoler.

Referanse:

Eunike Wetzel, Emily Grijalva, Richard W. Robins, Brent W. Roberts: «You're still so vain: Changes in narcissism from young adulthood to middle age». Skal publiseres i Journal of Personality and Social Psychology. Forhåndspublisering er tilgjengelig på nett her.