I årene etter pensjonsreformen ble innført i 2011, var det en økning i antall sysselsatte i alle de avgrensede aldersgruppene som undersøkelsen har tatt for seg. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)
I årene etter pensjonsreformen ble innført i 2011, var det en økning i antall sysselsatte i alle de avgrensede aldersgruppene som undersøkelsen har tatt for seg. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Pensjonsreformen har fått eldre i jobb

Pensjonsreformen, som ble innført i 2011, har gitt en økning i antall sysselsatte 62-åringer. Denne positive effekten vedvarer etter hvert som de blir eldre.

Antall sysselsatte i alderen 62 til 66 år økte med nesten 13.000 fra 2010 til 2014.

I årene etter pensjonsreformen ble innført i 2011, var det en økning i antall sysselsatte i alle de avgrensede aldersgruppene som undersøkelsen har tatt for seg, ifølge SSB.

Tallene i undersøkelsen viser imidlertid at reformen hadde størst effekt på sysselsettingen blant 62-66-åringer. Det er ikke overraskende, ettersom den gjorde det mulig for personer fra 62 år å kombinere arbeid og pensjon i større grad enn tidligere. Fra og med 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden i kombinasjon med arbeid uten kutt pensjonen.

Aldersavgrensingen mellom 62 og 66 år ble valgt ettersom 62 år er laveste pensjonsalder for avtalefestet pensjon (AFP), mens 67 år har vært den vanligste alderen for å begynne å ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Andelen i arbeid fra denne gruppen økte fra 49 til 54 prosent i perioden 2010–2014. Hadde sysselsettingsandelen vært uendret siden 2010, ville man fått en nedgang på om lag 2000 ansatte blant 62-66-åringer.

Utviklingen i sysselsettingsandelen blant eldre siden 2010 har også vært påvirket av andre ting enn pensjonsreformen, blant annet forskjellig utdanningsnivå i de ulike årskullene, samt økonomiske konjunkturer i samfunnet.

Powered by Labrador CMS