Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - Les mer
Det er mer sannsynlig at du røyker om du har lav enn høy utdanning.

Så mange røyker mens de er gravide

Fortsatt røyker 2500 i svangerskapet. Dette gir opptil tre ganger så stor risiko for å få barn som veier for lite.

15.5 2018 05:00

Alle vet at røyking er skadelig for helsa. Røyker du under graviditeten, er det større sjanse for at du får et barn med lav fødselsvekt, som blir født for tidlig eller utvikler astma i barneårene.

– Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antallet som røyker, har gått ned de siste årene. Men i 2016 var det fortsatt fem prosent som røykte under svangerskapet, noe som utgjør om lag 2500 barn, sier stipendiat Liv Grimstvedt Kvalvik.

Røyking går i arv

Du har størst risiko for å befinne deg i gruppen som røyker under graviditeten hvis du har mindre enn elleve års utdannelse. Det vil si at du ikke har fullført videregående. Forskningen til Kvalvik viser også at røyking «går i arv»:

–  Barkerhypotesen er navnet på en kjent hypotese som knytter lav fødselsvekt til en økt risiko for å få hjerte- og karsykdommer som voksen, forteller Kvalvik.

Det hun og kollegaene ønsket å finne ut av, var om lav fødselsvekt var forbundet med røyking i voksen alder. Altså om de som veide lite da de ble født, kanskje fordi mor røykte, endte opp med å røyke som voksne. Og det gjør det:


Liv Grimstvedt Kvalvik. (Foto: UiB)

– Vi har sett at det å være født med lav fødselsvekt er forbundet med å være røyker i voksen alder, sier stipendiaten.

Forskerne fant også at mor hadde dobbelt så stor risiko for å dø av lungekreft hvis datteren røykte, noe som også gir støtte til at røykevaner går igjen i generasjoner.

Ærlige om egne røykevaner

Avhandlingen til Kvalvik bestod av i alt fire vitenskapelige artikler, med data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen og fra Medisinsk fødselsregister. Medisinsk fødselsregister har registrert alle fødsler i Norge siden 1967, men det var først i 1999 at de startet med registrering av mors røykevaner i svangerskapet.

Én av de vitenskapelige artiklene til Kvalvik dreide seg om hvor mye man kan stole på mors selvrapportering av røykevaner i graviditeten i Den norske mor og barn-undersøkelsen:

– Vi så på om det var samsvar mellom selvrapporterte røykevaner og forekomsten av en biomarkør i blodet. Denne markøren kan brukes som mål for nikotineksponering. Vi fant at selvrapporterte røykevaner var et godt mål for tobakkseksponering i svangerskapet, sier forskeren.

Tredobbel risiko for å få et barn med lav fødselsvekt

De undersøkte også risikoen for å få et barn med lav fødselsvekt i andre svangerskap hvis man røyker i to påfølgende svangerskap:

– Det viste seg at de som røykte gjennom begge sine første svangerskap, hadde nesten tre ganger så stor risiko for å få et barn med lav fødselsvekt i forhold til svangerskapets lengde, sammenlignet med ikke-røykere, sier forskeren.

Altså, hvis du røyker i første svangerskap og får et barn med normal vekt, er det likevel nesten tre ganger så stor risiko for å få et barn med lav vekt i det neste svangerskap, om du fortsetter å røyke i det andre svangerskapet.

Dataene fra undersøkelsen viste at sjansen for å få et barn med lav fødselsvekt ble mindre dersom mor sluttet å røyke fra første til andre svangerskap.

– Et viktig budskap er at dette er det mulig å gjøre noe med, om man klarer å endre vanene sine, sier Kvalvik.

Mulig å gjøre noe med – men vanskelig

Det beste er imidlertid å slutte å røyke før du blir gravid, understreker forskeren.

Men hun anerkjenner også at røyking er en vane det er vanskelig å slutte med, av mange grunner.

– Nikotin er veldig avhengighetsskapende. Det finnes røykeavvenningsmetoder med dokumentert effekt, men størrelsen på effekten er beskjeden, sier forskeren.

Hun mener derfor at de viktigste tiltakene man kan gjøre, er på populasjonsnivå, for å forhindre at folk begynner å røyke:

– Det er nå innført vern mot passivrøyking, og det er kommet standardiserte pakninger som kanskje gjør det mindre innbydende å begynne å røyke. Kombinerte tiltak på flere nivå er viktig for å hindre rekruttering av nye røykere, sier Kvalvik.

Referanse:

Liv Grimstvedt Kvalvik: Smoking among pregnant women in Norway. Prevalence, self-report validity, and associations to SGA and “early programming” using family and sibling design. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen. 2018. 

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse