Saken er produsert og finansiert av NTNU - Les mer
Å ha venner er viktig. Om ikke kan stresshormoner utløses. Det kan over tid svekke utviklingen av hjernestrukturer barn trenger for selvregulering, læring og konsentrasjon.

Flere ADHD-symptomer blant sosialt utestengte barn

Mangel på venner i barnehage eller skole kan gi konsentrasjonsvansker, nedsatt evne til å mestre sinne og flere ADHD-symptomer.

2.10 2017 04:00

Barn som blir sosialt utestengt i barnehagen, har ekstra risiko for å bli såkalte skoletapere. Dette er ett av flere funn forskere ved NTNU Samfunnsforskning har gjort mens de undersøkte marginalisering av barn.

Det har lenge vært kjent at barn – som voksne – kan bli engstelige og nedstemte av ikke å føle tilhørighet, av å mangle gode relasjoner til jevnaldrende. Men kan mangelen på venner også gå ut over kognitive egenskaper som konsentrasjon, oppmerksomhet og selvregulering?

Hull i forskningen

– Det er tidligere gjort eksperimenter med studenter som bygger opp under den såkalte need-to-belong-teorien. Den sier at et menneskes evner til å regulere tanker og følelser svekkes når vedkommende føler seg sosialt ekskludert. Forskning på barn i samme situasjon fantes det ikke fra før. Her så vi et hull i forskninga, forteller Frode Stenseng.

Han er i dag ansatt som førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU og professor ved Dronning Mauds Minne.

Stenseng har brukt data fra det omfattende prosjektet Tidlig Trygg i Trondheim for å se på utviklingen over tid hos barn som strever med å etablere stabile vennskap i barnehagen.

Tidlig Trygg i Trondheim er en langtidsstudie som har som mål å finne ut hvorfor enkelte barn er spesielt utsatte for psykiske og psykososiale problemer, mens andre ser ut til å være mer beskyttet mot tilsvarende helseutfordringer.

Sammensatte problemer

– Helt konkret betyr det at disse barna har mer trøbbel med å høre etter beskjeder, stå i kø eller sitte og høre på at voksne leser, enn barn som kom fra en hverdag med trygge vennskap, forklarer Stenseng. 

– De svarer på utestengelse med aggressivitet og greier ikke å lage strategier for å komme seg inn igjen i gruppa. De sliter med selvregulering og gir lettere etter for impulser som å slå, rope eller gi etter for øyeblikkets fristelser på andre vis, fortsetter han.

Urolig av ikke å passe inn


Frode Stenseng er førsteamanuensis ved NTNU. (Foto: NTNU)

Forskningen viser at høyere grad av sosial ekskludering ved fireårs alder leder frem til økt forekomst av ADHD-symptomer ved seks år. Det samme skjer fra seks til åtte år. Mange forskere har tidligere vist at barn som er urolige, har færre venner i skole og barnehage.

Studien viser at effekten også går den andre veien; at barn blir urolige av ikke å passe inn. Disse funnene understreker hvor viktig det er å legge til rette for at alle barn i barnehage og skole fungerer godt sosialt.

Venneløse blir stresset

Tallene på ADHD-diagnostiserte barn har skutt i været. Stenseng mener det er grunn til å tro at noe av denne utviklingen kunne vært dempet dersom færre barn hadde opplevd å bli sosialt ekskludert i tidlige barneår. For det er en vond floke barn kan havne i.

– Venneproblemer utløser økt stresshormonproduksjon, noe som i sin tur svekker utviklingen av hjernestrukturer vi trenger for selvregulering, læring og konsentrasjon. Det ser dessverre også ut til å være stor stabilitet i utenforskapet. Kommer et barn først skeivt ut, er det dessverre liten grunn til å tro at dette vil gå seg til eller forandre seg ved neste korsvei, påpeker Stenseng.

Han mener det legges for lite vekt på kunnskap om disse mekanismene i utdanningen til barnehagelærere og lærere og peker på at det er viktig at de voksne som skal støtte barnas utvikling, er klar over hvor store konsekvenser sosial eksklusjon i barnehagealder kan ha for resten av skolelivet.

Forskeren håper også at politikerne tar hensyn til kunnskapen.

– Det prates mye om tidlig faglig innsats. Men tidlig sosial innsats ser ut til å være vel så viktig for at barn skal lykkes på skolen.

Her finner du mer informasjon om prosjektet Tidlig trygg i Trondheim.

Referanser:

Stenseng, F. mfl: Social Exclusion Predicts Impaired Self-Regulation: A 2-Year Longitudinal Panel Study Including the Transition from Preschool to School. Journal of Personality. (2014) (Sammendrag)

Stenseng, F. mfl: Preschool Social Exclusion, Aggression, and Cooperation: A Longitudinal Evaluation of the Need-to-Belong and the Social-Reconnection Hypotheses. Personality and Social Psychology Bulletin. (2014) (Sammendrag)

Stenseng, F. mfl: Peer Rejection and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms: Reciprocal Relations Through Ages 4, 6, and 8. Child Development. (2015) (Sammendrag)

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Emneord

Annonse

Annonse