Norske hvalfangere har en kvote på 1278 vågehval i år. Nå skal forskere undersøke hva eksport av produkter har å si for hvalbestanden. Bildet viser vågehvalfangst sommeren 1993. (Foto: NTB Scanpix)
Norske hvalfangere har en kvote på 1278 vågehval i år. Nå skal forskere undersøke hva eksport av produkter har å si for hvalbestanden. Bildet viser vågehvalfangst sommeren 1993. (Foto: NTB Scanpix)

Hva betyr handel med vågehval for bestanden?

I praksis er all internasjonal handel med vågehvalprodukter forbudt. Norge har reservert seg mot at vågehval står på listen, og utsteder årlige fangstkvoter for uttak fra den nord-østatlantiske vågehvalbestanden. Produkter fra dyrene som blir fanget, går delvis til eksport.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal på oppdrag fra Miljødirektoratet vurdere hvilken risiko Norges eksport av vågehvalprodukter har for vågehvalbestanden. Vågehval er på listen over de mest truede artene i verden.

Vurderingen skal etter planen være klar 28. juni, og blir da vitenskapelig grunnlag for behandling av søknader for å få eksporttillatelse. VKM skal vurdere hvordan uttak og handel kan påvirke den nord-østatlantiske vågehvalens overlevelse og rolle i økosystemet, ved å analysere og sammenstille informasjon om bestandsutvikling og -trender, trusler, bevaringsstatus, og forvaltning.

Les mer om oppdraget på nettsidene til Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Powered by Labrador CMS