ESO feirer 50-årsjubileum

European Southern Observatory (ESO), verdens fremste mellomstatlige astronomiorganisasjon, har 50-årsjubileum i 2012.

5. oktober 1962 i Paris ble ESO-konvensjonen signert av representanter fra fem europeiske land – Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Sverige.

- I dag, femti år senere, er ESO verdens mest produktive astronomiske observatorium og en av spydspissene i det astronomiske forskningsmiljøet, sier administrerende direktør Tim de Zeeuw i en pressemelding fra ESO.

Organisasjonens første observatorium ble lagt til La Silla i Chile. Det andre observasjonsanlegget ESO etablerte i Chile var Paranal-observatoriet, der Very Large Telescope (VLT) ble bygd.

På Chajnantor-platået i det nordlige Chile er ESO, sammen med sine nordamerikanske og østasiatiske partnere, i ferd med å konstruere teleskopet Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

Med sine 66 avanserte, sammenkoblede antenner vil det fungere som ett enkelt kjempeteleskop, som skal studere byggesteinene til stjerner, planetsystemer, galakser og livet selv.

Norge er ikke medlem i ESO.