Bildene viser NO2-målinger gjort med satellitt over Oslo og Viken. Venstre bilde viser det gjennomsnittlige forurensningsnivået i ukene før koronatiltakene ble innført 13. mars. Høyre bilde viser gjennomsnittlig nivå etter at tiltakene var satt i verk.
Bildene viser NO2-målinger gjort med satellitt over Oslo og Viken. Venstre bilde viser det gjennomsnittlige forurensningsnivået i ukene før koronatiltakene ble innført 13. mars. Høyre bilde viser gjennomsnittlig nivå etter at tiltakene var satt i verk.

Se nedgangen i forurensning over Oslo og Viken

Konsentrasjonen av nitrogenoksid (NO2) i atmosfæren over Oslo og Viken har gått sterkt ned etter koronakrisen.

Det er Norsk institutt for luftforskning (NILU) som rapporterer at redusert biltrafikk kan ha ført til en klar nedgang i utslipp av nitrogenoksider.

Satellittbildene du ser over viser konsentrasjonen av NO2 i troposfæren, altså den nederste delen av atmosfæren.

NILU er samtidig nøye med å poengtere at også andre faktorer enn koronarestriksjonene kan ligge bak nedgangen, blant annet meteorologiske forhold. Ulikt skydekke kan også påvirke målingene.

De er blitt gjort med satellitten Sentinel-5P som registrerer kjemiske komponenter i atmosfæren.

Elbiler + tunge kjøretøy med mindre utslipp

Gassen NO2 dannes ved forbrenning. Det er spesielt eksos fra dieselkjøretøyer som kan føre til disse utslippene.

Forskningsdirektør Britt Ann K. Høiskar hos NILU peker på at NO2-problemet i en by som Oslo, uansett koronatiltakene kan være i ferd med å løse seg.

Det skyldes at så mange biler i Oslo nå er blitt elbiler. Men enda mer kan det skyldes at nye tunge kjøretøy har vesentlig lavere utslipp enn tunge kjøretøy hadde tidigere.

Fortsatt svevestøv

Luftforurensning er mer enn bare NO2. Også etter at koronatiltakene ble satt i gang 13. mars, så har målestasjoner langs norske veier tidvis registrert luftforurensning på det som kalles «rødt nivå».

– Det er svevestøv som fører til de røde nivåene, forteller forskningsdirektøren til NILUs egne nettsider.

– Det er vår, og når snø og is smelter ligger det mye veistøv langs veiene. Når bilene kjører forbi, virvles dette støvet opp og registreres av målestasjonene for luftkvalitet.

Omtrent samtidig som koronatiltakene kom tittet sola fram i Oslo og hovedstaden fikk tørt og forholdvis fint vær. Det gir gode forhold for svevestøv-forurensning. Den kommer i hovedsak fra piggdekk som har slitt på veiene i vinter, men også fra dekkslitasje og bremseslitasje på biler.

Helt frem til nå nylig har NILU-forskerne tidvis observert høye svevestøvnivåer i flere norske byer, til tross for at trafikken er blitt vesentlig redusert.

Hovedrengjøringen av veinettet i byer som Oslo, Bergen og Trondheim fjerner nå mye av støvet som befinner seg langs veier og gater.

Kilder:

NILU: «Mindre trafikk = mindre luftforurensning. Eller?», 27.03. Nettartikkel.

geoforskning.no: «Stor nedgang i luftforurensning over Oslo», 30.03. Nettartikkel.

Powered by Labrador CMS