Risikoen for fugleinfluensa i Norge

Dersom villfugl i Nordsjøkystområdet eller på de britiske øyer blir smittet av fugleinfluensa i løpet av våren, er det en moderat risiko for at norsk villfugl kan bli smittet, vurderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

I fjor høst fikk Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i oppdrag av Mattilsynet å vurdere muligheten for at fugleinfluensasmitte skulle komme til norske villfuglpopulasjoner våren 2007.

Komiteen har nå lagt frem sin vurdering av risikoen for høypatogent aviært influensa-virus i Norge denne våren.

Moderat risiko

Vurderingene er sammenfattet i disse punktene:

- Ved smitte hos villfugl i Nordsjøkystområdet og/eller de britiske øyer, vurderes sjansen for smitte til villfugl i Norge som moderat våren 2007.

(Mange har nok registrert at det allerede finnes fugleinfluensasmitte i Storbritannia, men ifølge britiske veterinærmyndigheter har smitten mest sannsynlig gått fra fjærfe til fjærfe.)

- Ved eventuell smitte hos villfugl i Østersjøområdet våren 2007, er det lav risiko for at smitten skal komme til villfugl i Norge.

- Ved smitte hos villfugl ellers i Europa er risikoen lav for overføring av fugleinfluensasmitte til Norge via villfugl.

Verneutstyr

- Så lenge godt verneutstyr brukes, er det minimal til veldig lav risiko for at personer som håndterer døde eller levende villfugl kan bli smittet.

- Risikoen for smitte til personer som håndterer død villfugl (for eksempel ornitologer, veterinærer, jegere etc) vurderes som minimal, forutsatt at de bruker riktig smittebeskyttelse.

- Det er minimal risiko for at fugleinfluensasmitte allerede finnes hos ville fugler i Norge. Dette er først og fremst begrunnet med at omfattende prøvetaking har funnet sted i Norge uten positive funn.

Smitte fra mat

- Det er også minimal risiko for at menneske kan bli smittet via produkter som kjøtt, egg og fjær.

Mattilsynet melder at de legger vurderingene til VKM til grunn i fremtidige disposisjoner.

Blant annet vil situasjonen i England bli fulgt nøye, hvor de ennå ikke kan utelukke at smitten er kommet fra Ungarn via ville fugler.

Lenker:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Oppdatert risikovurdering - introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007
Mattilsynet: Kan fugleinfluensa oppstå i Norge våren 2007?
Veterinærinstituttet:Fugleinfluensa: Statusrapport 13. februar 2007

Powered by Labrador CMS