Seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet viser petriskål med bakterier der en ser at noen er antibiotikaresistente. (Foto: Eivind Røhne)
Seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet viser petriskål med bakterier der en ser at noen er antibiotikaresistente. (Foto: Eivind Røhne)

Nytt prosjekt om antibiotikaresistens blant ville dyr

Overvåkning av antimikrobiell resistens i miljø og blant ville dyr er i dag mangelfull.

Veterinærinstituttet deltar i et internasjonalt nettverk som skal kartlegge behov for ny kunnskap om antibiotikaresistens, hva som er kjent og hvordan overvåkningsdata kan gjøres sammenlignbare.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Food and Agriculture Organizatio (FAO) og Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) er enige om at overvåking av antibiotika, eller såkalt antimikrobielle resistente bakterier (AMR), skal sees i en helhetlig én helse-tilnærming som omfatter resistens i miljø, hos dyr og hos mennesker.

Dyrehelse og folkehelse henger sammen og sykdom kan spres på tvers av landegrenser og artsgrenser, særlig i en globalisert verden der folk, fisk og fe krysser landegrenser i enda større grad enn før. Dette gjelder også antimikrobiell resistens.

– Tross klare internasjonale målsettinger mangler vi overvåking med fokus på antimikrobiell resistens i miljø og blant ville dyr. Denne type overvåkning som gjøres i verden i dag er begrenset og er dessverre ikke standardisert slik at utførelsene og dataene er ulike, sier seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet.

Powered by Labrador CMS