Slik ser lakselusa ut. Parasitten fester seg på skinnet til laksen og lever av slimet, huden og blodet dens.  (Foto: Trygve Poppe)
Slik ser lakselusa ut. Parasitten fester seg på skinnet til laksen og lever av slimet, huden og blodet dens. (Foto: Trygve Poppe)

Hvor mye blir villaksen påvirket av lakselus?

I en foreløpig rapport beregner Veterinærinstituttet at lakselus fra oppdrettsanlegg har «lav» betydning for dødelighet hos utvandrende villaks i syv av landets 13 produksjonsområder. 

Produksjonsområdet som strekker seg fra Karmøy til Sotra kommer ut med moderat/høy påvirkning, mens øvrige områder har moderat/lav påvirkning. 

Veterinærinstituttet beregner hver uke hvor stort smittepresset fra lakselus er langs hele kysten basert på innrapporterte lusetellinger fra oppdrettsanleggene.

Forskerne bruker tellingene til å beregne reproduksjon av lus på alle oppdrettsanlegg. For å finne smittepresset et gitt sted langs kysten, justeres smitteintensiteten i forhold til avstand til anleggene.

En av forskerne fra ekspertgruppen, Peder Jansen, mener at dette smittepresset rimelig presist kan brukes til å beregne påslag av lus på villaksen under utvandring. Tester av påslag på fisk satt i forsøksbur langs kysten tyder på at Veterinærinstituttet har utviklet en faglig solid beregningsmodell for smittepress langs hele kysten. 

Powered by Labrador CMS