Se tegnefilm om lakselusa

Lakselus er et stort hinder for vekst i oppdrettsnæringa og truer helse og velferd for oppdrettet og vill laks. Hvordan kan vi vite hvor mye lus fisken får på seg over tid? Nå har forskere utviklet et verktøy som gir oss svar på dette. Animasjonsfilmen viser hvordan.

På filmen ser vi blant annet hvordan verktøyene, lusekartet og lusekalkulatoren som Veterinærinstituttet har utviklet, kan hjelpe oppdrettere i å planlegge tiltak for å holde lusetallet nede.

Lusekartet er et nettbasert verktøy som viser smittepress fra lakselus i hele Norge, der man også kan zoome seg inn på bestemte områder. Verktøyet gir oppdrettere og inspektører i Mattilsynet ukentlig oppdatering av situasjonen og mulighet for å se smittepress to uker fram i tid. Kartene kan også benyttes som historisk dokumentasjon for utviklingen av smittepresset for lus eller i planleggingen av nye oppdrettslokaliteter.

Powered by Labrador CMS