Nettverket vil gje draghjelp til prosjekt innan energi, miljø, klima og IT. Desse satsingsområda famnar så vidt at nettverket vil vere relevant for ei rekkje bransjar – alt frå matprodusentar til reiselivsaktørar.  (Foto: Sverre Hjørnevik)
Nettverket vil gje draghjelp til prosjekt innan energi, miljø, klima og IT. Desse satsingsområda famnar så vidt at nettverket vil vere relevant for ei rekkje bransjar – alt frå matprodusentar til reiselivsaktørar. (Foto: Sverre Hjørnevik)

Nytt nettverk skal gje meir innovasjon i Sogn og Fjordane

Forskningsrådet har gitt støtte til etableringa av EU-nettverk Sogn og Fjordane. Vestlandsforsking er prosjektleiar for det nye nettverket. Hovudmålet med nettverket er at forskarar, offentlege etatar og næringslivet saman skal bli betre rusta til å delta i Horisont 2020.

Nettverket vil prioritere områda energi, miljø, klima og IT. I Sogn og Fjordane er det både næringsliv, offentlege etatar og FoU-miljø med kompetanse på desse områda. Hittil er det få regionale aktørar som har vore involvert i Horisont 2020-prosjekt, men direktør Merete Lunde ved Vestlandsforsking trur det er stort potensiale til å auke deltakinga frå fylket.

– Samarbeid på tvers av sektorane kan gjere det lettare å kome gjennom nålauget til Horisont 2020. På sikt kan det bety auka innovasjon og konkurransekraft i fylket, seier ho.

Prosjektleiinga er allereie i gang med å leggje til rette for gode møteplassar der det nye nettverket kan vekse. Første aktivitet på programmet er prosjektverkstad om IT og beredskap 31. mai.

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS