– Vi har fått ein unik posisjon innan klimatilpassing her i Sogn, seier forskar Torunn G. Hønsi (til høgre).
– Vi har fått ein unik posisjon innan klimatilpassing her i Sogn, seier forskar Torunn G. Hønsi (til høgre).

Klimatilpassing kan gje vekst i Sogn

Under Klimaomstillingskonferansen 2019 i Sogndal i slutten av april møttest deltakarar frå næringsliv, styresmakter og forskingsmiljø for å finne ut meir om korleis klimakrisa kan også opne for nye produkt, tenester og næringsutvikling i Sogn. Eit mål er å utvikle klimatilpassingsteknologi som kan gje verdiskaping og næringsutvikling i dei ni sognekommunane. Vestlandsforsking leia dette seminaret, som del av eit prosjekt for Sogn regionråd.

– Vi har kartlagt og systematisert kva for teknologiske løysingar næringslivet innerst i Sognefjorden har teke i bruk, eller treng, for å møte utfordringane klimaendringar medfører. Vi har fått ein unik posisjon innan klimatilpassing her i Sogn, med etableringa av det nye kunnskapssenteret for berekraftig klimatilpassing, Noradapt, seier prosjektleiar Torunn G. Hønsi.

Noradapt skal mellom anna stimulere til næringsutvikling som kan møte behova samfunnet får i eit endra klima.

Les meir om klimaarbeidet på nettsidene til Vestlandsforsking

Powered by Labrador CMS