Førstelektor Jan Erik Mustad (t.h) og professor Sean Taylor fra Minnesota State University, Moorhead, koordinerer det nye tilbudet til lærerstudentene ved UiA. (Foto: Jan Arve Olsen)
Førstelektor Jan Erik Mustad (t.h) og professor Sean Taylor fra Minnesota State University, Moorhead, koordinerer det nye tilbudet til lærerstudentene ved UiA. (Foto: Jan Arve Olsen)

Byr på historisk rollespill i USA

Åtte lærerstudenter drar i sommer til USA for å lære hvordan historiske rollespill kan gjøre dem til bedre lærere. Tilbudet gis i et samarbeid mellom UiA og tre amerikanske læresteder.

– I utdanningssammenheng er rollespill en læringsmetode som gjør at studentene, og senere deres elever, umiddelbart kan ta i bruk mange læringsteknikker på en gang, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Institutt for fremmedspråk og oversetting.

– Metoden er relativt ny i Norge, men har eksistert i nær 20 år i USA, der den de siste årene er tatt i bruk over hele landet. Det vi gjør nå, er å åpne opp for denne undervisningsformen også for lærerstudentene ved UiA, sier han.

Selve prosjektet, som støttes med over to millioner kroner av Senter for internasjonalisering av utdanning startet formelt søndag 1. april.