Klimaendringene fører til økt aktivitet i Arktis, men med røffe værforhold kan det være risikofylt å ferdes i området. Forrige uke var det kick-off for et prosjekt som vil redusere risikoen gjennom mer nøyaktige og nyttige værvarsler. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Klimaendringene fører til økt aktivitet i Arktis, men med røffe værforhold kan det være risikofylt å ferdes i området. Forrige uke var det kick-off for et prosjekt som vil redusere risikoen gjennom mer nøyaktige og nyttige værvarsler. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Skal lage bedre værvarsling i Arktis

Arktisk vær gir utfordringer i form av blant annet kraftig nedbør, ising, tåke, sterk vind og høye bølger, og, ikke minst, polare lavtrykk, som er typisk for området. Dagens observasjonssystem og værmodeller er ikke godt nok tilpasset de unike forholdene i Arktis. Dette begrenser vår evne til å varsle været, og behovet for bedre værvarsler er derfor prekært.

Forrige uke var det kick-off for prosjektet Alertness, som vil redusere risikoen gjennom mer nøyaktige og nyttige værvarsler.

Her vil forskere, sammen med viktige brukergrupper, utvikle metoder og verktøy for å øke kunnskapen om værforhold i Arktis. Målet er å gi bedre varsler av potensielle farer opp til tre dager frem i tid.

Prosjektet skal gå over fire år fra januar 2018 og ledes av Meteorologisk institutt (MET) med Jørn Kristiansen og Marius Jonassen ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Det støttes av Forskningsrådet med 23 millioner kroner via polarforskningsprogrammet POLARPROG.