Utdanning senker fødselsrater i Bangladesh

Høyere utdanning og arbeid utenfor jordbruket er den viktigste årsaken til at antall barnefødsler sank dramatisk, viser en teoretisk modell.

I Matlab-regionen i Bangladesh har gjennomsnittlig antall barn per kvinne sunket fra 6,7 i 1966 til 2,6 i 2010, ifølge en artikkel i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Forskerne fra USA og Bangladesh har brukt tre teoretiske modeller for å tolke datagrunnlaget. En annen modell viste at økt barnedødelighet hang sammen med flere fødsler.

De sikreste forutsigelsene av barnetall fikk forskerne ved å kombinere de tre teoretiske modellene. (forskning.no/ac)

Powered by Labrador CMS