Spebarn forstår motiver bak handlinger

Å forstå andres motiver er helt fundamentalt for mennesker og for menneskelig tankevirksomhet. Forskere hevder nå at denne evnen kommer til syne allerede hos små spebarn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi tolker automatisk andres handlinger. Ofte gjør vi ikke det etter hvilke fysiske handlinger som foretas, men etter hvilke motiver vi tolker inn i disse handlingene.

EurekAlert melder om en studie forskere ved universitetet i Chicago har gjennomført, der man forfekter at spebarn kan forstå visse handlinger som målorienterte.

Funnene og tolkningene i undersøkelsen går mot to andre teorier om barnets tidlige utvikling.

Én teori hevder at evnen til å forstå motiver er medfødt, mens en annen hevder at evnen ikke utvikles før i barnets andre leveår eller enda senere.

'Et spebarn kan forstå mer enn mange tror.'
"Et spebarn kan forstå mer enn mange tror."

Et tredje alternativ?

- Våre funn foreslår et tredje alternativ: tidlig i livet kan barnet forstå visse handlinger som målorienterte. Denne tidlige og spesifikke kunnskapen skaper en basis for senere utvikling av forståelsen for andres motiver, sier førsteamansuensis i psykologi Amanda Woodward.

Woodwards arbeid viser at det spebarnet forstår enkelte handlinger som målorienterte, men dette gjelder bare noen spesifikke handlinger, som det å gripe noe.

Senere i det første leveåret begynner barn å forstå to andre aspekter ved målorienterte handlinger. De blir oppmerksomme på den usynlige forbindelsen mellom en person og det personen ser på.

'Gripebevegelser er blant de første handlingene barn forstår.'
"Gripebevegelser er blant de første handlingene barn forstår."

Barnet kan forstå en plan

Dessuten begynner barnet å forstå at flere handlinger kan komme fra samme overordnede plan. Et eksempel er når en person tar tak i lokket på en eske, da det kanskje ikke er lokket eller boksen i seg selv som er målet, men det som er inne i den.

Denne læringen kan være basis for senere læring fra barnas omsorgspersoner. I løpet av det andre leveåret tilegner barnet seg kritiske evner, språk og passende adferd ved å observere voksnes handlinger.

Barnet forstår ikke alt

- Det er helt sikkert aspekter ved motiver små spebarn ikke forstår. Ikke desto mindre har barnet allerede i det første leveåret innstilt seg på viktige sider ved målorienterte handlinger, sier Woodward.

For å undersøke spebarnas forståelse viste forskerne den samme målorienterte handlingen flere ganger. Etter hvert kjedet dette barnet, som fulgte mindre og mindre med.

'Spebarnet forstår etter hvert sammenhengen mellom en person og det personen ser på.'
"Spebarnet forstår etter hvert sammenhengen mellom en person og det personen ser på."

Hvis forskerne da utførte de samme fysiske bevegelsene, men for å oppnå et annet mål, så fulgte barnet med igjen. Barnet så da grundig på det som skjedde. Om forskerne endret den andre veien, ved å forandre bevegelsene, men for å oppnå det samme målet, viste barna ikke noen slik økt interesse for hendelsen.

Læringen er et samspill

Dette tyder på at barnet er spesielt oppmerksom på målene for handlingene. Woodwards resultater kan tyde på at barnas oppmerksomhet på andres mål kan vokse frem av deres egne erfaringer med målrettede handlinger.

I løpet av barns første leveår skjer det en dramatisk forandring i barns evne til å organisere målrettede handlinger. Studien tyder på at dette henger sammen med barns forståelse av andres handlinger. Det gjelder også den andre veien: Barns læring av nye egne handlinger påvirker deres evne til å forstå andres handlinger.

Referanse:

EurekAlert: Babies tune into others’ intentions early in the first year

Lenker:

forskning.no:Barn og ungdom

forskning.no:Kognitiv psykologi

forskning.no:Biologisk psykologi

Powered by Labrador CMS