Ansatte på den amerikanske ambassaden i Havanna ble i fjor rammet av hjernerystelseliknende symptomer samtidig som de hørte mystiske lyder. (Foto: Desmond Boylan, AP/NTB scanpix)
Ansatte på den amerikanske ambassaden i Havanna ble i fjor rammet av hjernerystelseliknende symptomer samtidig som de hørte mystiske lyder. (Foto: Desmond Boylan, AP/NTB scanpix)

Kritiserer studie av diplomater som ble rammet av «lydangrep» på Cuba

Fire leserbrev i et anerkjent legetidsskrift mener undersøkelsene av symptomene ikke var grundig nok.

Høsten 2017 hentet USA hjem over 20 diplomater fra Cuba med uforklarlige symptomer og helseplager. I år skjedde noe lignende i Kina.

De første påstandene om «lydangrep» og «akustiske angrep» ble fort moderert, men Cuba-diplomatene ble likevel sendt til omfattende helseundersøkelser i hjemlandet.

Forskerne som gjennomførte disse undersøkelsene, konkluderte tidligere i år med at diplomatene hadde symptomer som pekte i retning av hjernerystelse. De påpekte samtidig at de ikke trodde lyden i seg selv kunne være årsaken.

– Feiltolkning

Nå kommer flere forskere og forskergrupper med kritikk av hjernerystelse-konklusjonene.

Det var tidsskriftet Jama (Journal of the American Medical Association) som publiserte den opprinnelige gjennomgangen, som ble ledet av Randel Swanson ved University of Pennsylvania.

I siste utgave slipper de til fire innlegg som alle er skeptiske til konklusjonen.

– Vi mener konklusjonene er basert på en feiltolkning av de kognitive testene diplomatene ble utsatt for, skriver Robert Shura, Jason Kacmarski og Holly Miskey.

De mener Swanson og Co. ikke har fulgt vanlig prosedyre for slike tester.

Robert Bartholomew mener forskerne var altfor kjappe med å avvise at helseplagene kunne være et tilfelle av massehysteri.

– Basert på bevisene som er presentert så langt, kan ikke massehysteri utelukkes, skriver Bartholomew.

Andre forskere kritiserer Swanson og Co. for ikke å ha gjort grundige nok undersøkelser av det indre av ørene til pasientene. Det er nemlig her et potensielt «lydangrep» ville gjort størst skade.

Den opprinnelige undersøkelsen får også høre at de har vært for lemfeldige med andre mulige årsaker til symptomene diplomatene opplevde.

Sesnsitivt

I sitt tilsvar avviser forskerne fra University of Pennsylvania spekulasjonene om massehysteri.

De påpeker også at ikke alle dataene kan frigjøres siden amerikanske myndigheter mener det er sensitivt materiale.

De mener at de har dekning for påstandene sine, men lover også enda grundigere undersøkelser av hjernene til de rammede diplomatene.

Referanser:

Opprinnelig studie fra mars 2018: Swanson mfl: Neurological Manifestations Among US Government Personnel Reporting Directional Audible and Sensory Phenomena in Havana, Cuba. Jama, doi: 10.1001/jama.2018.1742.

Kritiske innlegg under «Comment & Response» i Jama, 14. august 2018, alle med tittel «Neurological Symptoms in US Government Personnel in Cuba»: Robert D. Shura mfl, Robert Emerson Bartholomew, Jon Stone mfl og Gerard J. Gianoli mfl.

Tilsvar: Stephen Hampton, Randel L. Swanson og Douglas H. Smith: Neurological Symptoms in US Government Personnel in Cuba – Reply. Jama, doi: 10.1001/jama.2018.8737.

Powered by Labrador CMS